Alkohol och sömn – alkohol är inte någon bra sömnmedicin

En sängfösare före läggdags kan koppla av och göra det lättare att somna. Alkohol stör och förstör dock sömnens återhämtande effekt och kan i värsta fall orsaka sömnlöshet.

Alkohol fungerar inte som sömnmedel

Alkoholens avkopplande effekt efter en eller högst två serveringsportioner kan hjälpa en att somna. Enligt en studie minskar redan små doser alkohol dock den återhämtande sömnen. Till exempel en person som väger 80 kg tappar efter fem alkoholportioner i genomsnitt 45 minuter av den återhämtande sömnen under de tre första timmarna. Det låter inte nödvändigtvis som så mycket, men nackdelarna kumuleras och kan påverka hur man orkar. De individuella variationerna i hur alkohol påverkar den återhämtande sömnen kan vara stora.

Alkohol stör sömnen och orsakar sömnlöshet

När alkoholhalten i blodet ökar stiger också pulsen. En snabb puls stör för sin del återhämtningen under sömnen och gör att kroppen befinner sig i stresstillstånd. Eftersom alkoholen avlägsnas ur kroppen under sömnen sover man oroligt och vaknar till oftare än normalt.

Stor alkoholkonsumtion är en vanlig orsak till sömnlöshet. Alkohol som konsumerats dagen innan kan medföra abstinensbesvär i form av ångest, vilket kan leda till sömnlöshet.

Alkohol påverkar sömnens kvalitet

Efter en natt med dålig sömn känner man sig trött och ineffektiv. Arbetet eller studierna framskrider inte, och man känner sig deprimerad och irriterad. Förutom att prestationsförmågan är svag försämras minnet och inlärningsförmåga. Kronisk sömnbrist och stress exponerar en också för många sjukdomar. Om man minskar eller avstår från alkohol återspeglas detta snabbt i sömnkvaliteten. Redan den första natten utan alkohol ökar den återhämtande sömnen, och på morgonen känner man sig piggare.

När kroppen vänjer sig vid alkohol kräver dess avkopplande effekt allt större doser alkohol

Regelbundet alkoholbruk leder till att kroppen vänjer sig vid alkohol. Då måste man dricka allt mer för att uppnå den avkopplande effekten. När alkoholkonsumtionen ökar så ökar också de skadliga konsekvenserna och till exempel risken för sjukdomar. Läs mer om alkoholrelaterade skador och sjukdomar.

Alkoholbruk förvärrar snarkandet

Alkoholens avkopplande effekter påverkar hela kroppen. När musklerna i de övre andningsvägarna slappnar av leder det ofta till snarkning. Samtidigt ökar risken för avbrott i andningen dvs. sömnapné.

Med tanke på bra sömn och effektiv återhämtning är det väsentligt att kroppen hinner förbränna all alkohol innan man lägger sig. 

Läs mer om hur alkohol förbränns och försvinner.

Källor:
Droglänken
Helsingin Sanomat

Artikelbild: 123RF