Alkohol – vad är det?

Alkoholen i alkoholdrycker kallas etylalkohol dvs. etanol. Det är en klar, färglös och lättantändlig vätska med brännande smak. Alkohol förlamar hjärnans verksamhet, dvs. orsakar berusningstillstånd.

Vad är alkohol?

Etanolmolekyler består av kol, väte och syre, och dess kemiska formel är C2H5OH. Alkoholens kokpunkt är ca +78 °C och fryspunkt ca -114 °C. Alkohol är lättare än vatten, en liter alkohol väger 790 gram, medan en liter vatten väger 1 000 gram dvs. 1 kilo.

Största delen av energin i alkoholdrycker kommer från alkoholen. Alkohol innehåller nästan lika många kalorier som fett: i ett gram alkohol finns det 7 kcal energi. Läs mer om kalorier i alkohol.

Enligt den finska alkohollagen är en alkoholdryck ett alkoholhaltigt ämne som är avsett att drickas och som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol. Alkoholdrycker indelas enligt alkoholhalt. Svaga alkoholdrycker innehåller högst 22 procent alkohol Hit hör bland annat cider, long drink, öl och vin. Starka alkoholdrycker innehåller över 22 procent alkohol. Hit hör bland annat whisky, rom och konjak.

Etanol kan också användas som desinficeringsmedel eller bränsle. Alkoholhaltiga ämnen avsedda för industriellt bruk innehåller i allmänhet denaturerad etanol. Med denaturering avses att man tillsätter andra ämnen i alkoholen, vilka gör det svårare att använda preparatet som rusmedel.

Hur påverkar alkohol?

Alkohol och narkotika kallas för rusmedel. Alkohol, liksom vissa andra rusmedel, förlamar hjärnverksamheten dvs. berusar. Alkoholhalten i blodet är högst ca 30-60 minuter efter intaget. Hjärnan har samma alkoholhalt som blodet.

Största delen av alkoholen sugs upp i kroppen i början av tunntarmen. Om alkohol intas med mat börjar alkoholen verka långsammare och lättare.

Små alkoholdoser, som inte får alkoholhalten i blodet att stiga över 0,5 promille, kan pigga upp och minska stress och hämningar. Större doser, som inte får alkoholhalten i blodet att stiga till 1-2 promille, leder till att den fysiska och psykiska funktionsförmågan avtar avsevärt. Läs mer om hur berusningstillstånd påverkar kroppen.

När alkoholhalten sjunker får man symptom på baksmälla, såsom huvudvärk, trötthet och illamående. Läs mer om baksmälla.

Riskgränserna för alkohol fastställs utifrån antalet alkoholportioner per dag eller vecka. En nivå med måttlig risk för män är 14 och för kvinnor 7 portioner i veckan. Läs mer om riskgränserna för alkoholbruk.

Risker med alkoholbruk

Användning av alkohol, liksom andra rusmedel, medför risker. När alkoholkonsumtionen ökar så ökar också de skadliga konsekvenserna.

Akuta alkoholrelaterade risker är till exempel ökad fara för olyckor och eventuell alkoholförgiftning på grund av för stor konsumtion.

Utöver alkoholberoende, det vill säga alkoholism, orsakar alkohol många andra sjukdomar i organen. Mest skadar alkohol levern och hjärnan.

Läs mer om alkoholrelaterade skador och sjukdomar.

Källor:
Finlex
Droglänken
Valvira

Artikelbild: Folio Images

Volymprocenten anger dryckens alkoholhalt

Dryckers alkoholhalt anges i allmänhet i volymprocent (vol-%). Volymprocenten anger hur många deciliter etanol det finns i en liter dryck. Om till exempel volymprocenten för en flaska vin (0,75 liter) är 11 %, innehåller flaskan 0,75 l x 0,11 = 0,083 liter, dvs. 0,83 deciliter.