Berusningstillstånd – så här påverkar alkohol hjärnan

Att man blir berusad beror på att alkohol har en förlamande effekt på hjärnan. Till följd av upprepat alkoholbruk vänjer sig hjärnan vid alkoholens förlamande effekt och toleransen ökar.

Berusningstillstånd beror på att alkohol lamslår hjärnan

Berusningstillståndet uppstår när alkoholen förändrar funktionen hos hjärncellernas membran och lamslår hjärna. Ju snabbare man dricker alkohol, desto snabbare ökar alkoholmängden i hjärnan och stör hjärnverksamheten.

Alkoholhalten i blodet mäts i promille. Berusningstillståndets effekter beror på promillehalten i blodet. Effekterna är individuella och kan variera avsevärt.

  • Under 0,5 promille: Hämningarna släpper, och självförtroendet och känslan av välbefinnande ökar. Samtidigt avtar uppmärksamheten och bedömningsförmågan, och man blir allt klumpigare.
  • 0,5-1 promille: Förmågan att klara av uppgifter som kräver uppmärksamhet försämras, eftersom hjärnans koordinationsförmåga avtar.
  • 1-2,5 promille: I berusningstillstånd på över 1 promille kan det förekomma illamående och desorientering. Även förmågan att kontrollera rörelser avtar ytterligare.
  • 2,5-4 promille: När berusningstillståndet stiger till över 2,5 börjar man sluddra. Även hallucinationer och medvetslöshet kan förekomma.
  • Över 4 promille: Andningen försämras, blodsockret sjunker och kroppens värmeproduktion avtar.
  • Om alkoholhalten i blodet stiger ytterligare kan följden bli livsfarlig alkoholförgiftning.

När berusningstillståndet börjar avta börjar symptomen på baksmälla. Läs mer om symptomen på baksmälla.

Hjärnan vänjer sig vid alkohol

Regelbundet alkoholbruk leder till att kroppen vänjer sig vid alkohol. Att toleransen ökar beror främst på att hjärnan vänjer sig vid alkohol. Även leverns förmåga att förbränna alkohol ökar till en början. En person som regelbundet använder alkohol kan verka nästan nykter och klara av uppgifter som en mer ovan person inte kan efter ett motsvarande alkoholintag. Läs mer om hur alkohol förbränns och försvinner.

Regelbundet alkoholbruk kan leda till beroende dvs. alkoholism. Läs mer och sök hjälp för att minska eller sluta dricka.

Okontrollerat alkoholbruk kan också exponera hjärnan och andra organ för andra sjukdomar. Läs mer om alkoholrelaterade sjukdomar.

Källa: Duodecim God medicinsk praxis

Artikelbild: Michael Discenza / Unsplash