Fri från alkohol – hur minska alkoholkonsumtionen och sluta dricka

Det är möjligt att minska alkoholkonsumtionen och sluta dricka på många olika sätt. Om du vill bli fri från alkohol, men du klarar inte av att sluta på egen hand, finns det hjälp att få.

Det kan vara svårt att bedöma sina alkoholvanor. Du kan ha nytt av redskap för uppföljning och tester när du försöker kartlägga din alkoholkonsumtion. Om din konsumtion bekymrar dig, prova på att minska drickandet. Människor som använder mycket alkohol kan misslyckas i sina försök att minska på konsumtionen upprepade gånger. Det kan då vara förnuftigt att avstå från alkohol helt och hållet.

Alkoholtest hjälper dig att följa upp och testa din alkoholkonsumtion

Det finns redskap och test för uppföljning av alkoholvanor och mätning av alkoholberoende:

Minskning av alkoholkonsumtionen – här får du tips

Om du bekymrar dig för dina alkoholvanor, prova på att minska konsumtionen. Det finns många sätt och tips för att minska på konsumtionen, till exempel:

  • Minska på mängden alkohol som du dricker på en gång.
  • Byt till ett svagare eller alkoholfritt alternativ.
  • Undvik situationer där du dricker för mycket.
  • Lär dig att tacka nej till alkoholdrycker.
  • Ha en vit januari eller vilken månad som helst. Om du upphör med alkoholkonsumtionen för ett ögonblick helt och hållet får du information om hur beroende du är.

Om du inte lyckas minska alkoholkonsumtionen på egen hand eller om du misslyckas i dina försök att minska upprepade gånger, sök då hjälp.

Källa: Droglänken

Var får jag hjälp med att sluta använda alkohol och med alkoholism?

Om du inte lyckas sluta använda alkohol på egen hand och du vill ha hjälp med alkoholism, lönar det sig att söka hjälp. Ta då kontakt med:

  • hälsocentralen
  • företagshälsovården
  • studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS)

Den avgiftsfria tjänsten Päihdeneuvonta svarar dygnet om året runt (på finska). Tjänsten produceras av föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf. Telefonnumret till Päihdeneuvonta är 0800 900 45 (svarar huvudsakligen på finska).

A-klinikstiftelsens Droglänken erbjuder omfattande information, stöd och rådgivning i fråga om berusningsmedel och beroende både för droganvändare och deras närstående.

Stödkortet ger kontaktuppgifter till professionell hjälp

Stödkortet är en broschyr som finns att få i Alkos butiker. Den innehåller uppgifter om instanser som ger information, hjälp och stöd för missbruksproblem, kris- och våldssituationer, ensamhet och samt missbruksproblem under graviditet och med små barn.

Stödkortet delas ut i Alkos butiker och fungerar också som ett verktyg för butikspersonalen i situationer där kunder tar sin egen eller en närståendes svåra situation till tals och behöver hjälp.

Läs mer och se vilka hjälpinstansers uppgifter finns på Stödkortet.

Alkos avtal om handelsförbud som stöd för den som vill minska och sluta dricka alkohol

Ett avtal om handelsförbud kan hjälpa en person eller en närstående som har problem med sin alkoholkonsumtion. Avtalet tecknas i Alkos butik. Ett avtal om handelsförbud innebär ett frivilligt avtal som begränsar kundens köp av alkoholdrycker i en eller flera av Alkos butiker. Med avtalet kan man begränsa antalet drycker som kan köpas på en gång, dryckernas styrka eller förbjuda försäljning av alkoholdrycker helt och hållet.

Initiativet för att ingå det här avtalet kan komma från en anhörig eller släkting till kunden, men avtalet kan inte upprättas utan samtycke av personen i fråga. En intressebevakare som tillsatts av en magistrat eller en tingsrätt har rätt att upprätta ett avtal om handelsförbud på kundens vägnar även mot kundens vilja.

Kunden förbinder sig till handelsförbudet eller en begränsning i det under avtalets giltighetstid. Om Alkos personal känner igen kunden i någon av de butiker som nämns i avtalet, kommer man att vägra sälja alkohol till kunden i enlighet med begränsningarna i avtalet. Avtalet är alltid tidsbegränsat och kunden bestämmer dess giltighetstid.

Fråga mer av Alkos butikspersonal.

Artikelbild: Folio Images