Stödkortet hänvisar till hjälpande instanser

På Alkos Stödkort finns samlat instanser som erbjuder hjälp vid missbruksproblem, kris- och våldssituationer, ensamhet samt missbruksproblem under graviditet och med små barn.

Stödkortet är en broschyr som finns att få i Alkos butiker. Den innehåller uppgifter om instanser som ger information, hjälp och stöd för missbruksproblem, kris- och våldssituationer, ensamhet och samt missbruksproblem under graviditet och med små barn.

Kontaktuppgifterna på Stödkortet

Kristelefon

09 2525 0112

Kristelefonen av Psykisk Hälsa Finland rf erbjuder samtalstöd för personer i svåra livssituationer eller till deras närstående. Tjänsten är kostnadsfri och anonym.

Droglänken webbtjänst

droglanken.fi

Webbtjänst för alkohol, droger och beroenden. Tjänsten är avsedd för personer med beroendeproblem och deras anhöriga. Tjänsten är framtagen av A-klinikstiftelsen.

Handelsförbud

alko.fi/handelsforbud

Ett avtal om handelsförbud begränsar kundens köp av alkoholdrycker i Alkos butiker.

Stödkortet är ett verktyg för Alkos butikspersonal

Förutom att stödkortet delas ut i Alkos butiker, fungerar det också som ett verktyg för butikspersonalen i situationer där kunder tar sin egen eller en närståendes missbruk, krissituation, våld eller ensamhet till tals och behöver hjälp i situationen. Med Stödkortet kan Alkoanställda ge sin hjälp genom att förmedla kontaktuppgifter till sakkunniga instanser.

Stödkortet skapades ursprungligen utgående från önskemål av Alkos butikspersonal, till stöd i krävande kundservicesituationer.

Var får jag hjälp för att minska på alkoholkonsumtionen och sluta dricka?

Om du är orolig för din alkoholkonsumtion, behöver stöd för att minska på drickandet eller känner att du inte kan sluta dricka alkohol på egen hand, ska du söka hjälp omedelbart.

Sök hjälp >>