Alkoholskador och alkoholrelaterade sjukdomar

Alkoholrelaterade problem och sjukdomar förekommer inte endast bland storkonsumenter utan också hos personer med måttliga alkoholvanor. Utöver sjukdomar ökar alkohol risken för bukfetma och kan minska fertiliteten. Regelbundet och stort alkoholbruk kan också utsätta en för alkoholism dvs. alkoholberoende. Därtill ökar alkohol risken för olyckor.

Akuta alkoholrelaterade skador

Akuta skador och risker i samband med alkoholbruk är till exempel ökad fara för olyckor och eventuell alkoholförgiftning på grund av för stor konsumtion.

Alkohol är den största enskilda faktorn som orsakar olyckor i hemmet och på fritiden. Var tredje dödsolycka inträffar under inverkan av alkohol. Hälften av dessa dödsfall orsakas av alkoholförgiftning och hälften av andra olyckor. Risken för alkoholrelaterade olyckor är avsevärt större bland män än bland kvinnor. Flest dödsfall på grund av alkohololyckor inträffar i åldersgruppen 55–69 år.

Ungdomar är en riskgrupp för alkoholförgiftning, eftersom de känner sina egna gränser dåligt. Dödlig alkoholförgiftning förekommer dock mycket sällan bland ungdomar under 30 år. De flesta dödsfallen i alkoholförgiftning inträffar i åldersgruppen 50–64 år.

Läs mer om alkoholförgiftning.

Sjukdomar orsakade av alkohol

Alkoholism är en hjärnsjukdom

Regelbundet och stort alkoholbruk kan också utsätta en för alkoholism dvs. alkoholberoende. Även genetiska faktorer ökar risken för alkoholism.

Alkoholism är en kronisk sjukdom där psyket och kroppen blir beroende av alkohol. Okontrollerad storkonsumtion av alkohol och alkoholberoende kan betraktas som en hjärnsjukdom, eftersom hjärnan förlorat förmågan att reglera alkoholbruket. Alkoholism är ofta förknippad med en ökad tolerans för alkohol och olika slags abstinensbesvär när drickandet upphör.

Läs mer och sök hjälp för att minska eller sluta dricka.

Alkohol stör leverns funktion och ökar risken för fettlever och levercirros

Alkoholrelaterade leversjukdomar är fettlever, leverinflammation (hepatit) och levercirros.

När levern förbränner alkohol förändras dess ämnesomsättning, och därför uppstår det störningar i till exempel upptagningen av näringsämnen. Förbränningen av fettsyror i näringen förhindras, och det börjar samlas fett i levern. När alkoholen försvunnit ur kroppen försvinner fettet som samlats i levern. Om alkohol konsumeras hela tiden försvinner inte fettet i levern, och detta leder till fettlever. Utan vård kan detta leda till leverinflammation. En utdragen inflammation kan i sin tur leda till levercirros. Cirros är obotlig, eftersom den förstörda levervävnaden inte förnyas.

Pankreatit orsakas i allmänhet av alkoholbruk

Pankreatit uppstår när de celler som producerar matsmältningsenzymer fungerar onormalt och enzymerna aktiveras redan i bukspottskörteln. Enzymer frigörs i vävnaderna runt bukspottskörteln och mellan cellerna i den, vilket orsakar en inflammation.

Sju av tio konstaterade fall av pankreatit i Finland orsakas av rikligt alkoholbruk. Upprepade inflammationer kan leda till kronisk pankreatit. När bukspottskörtelns aktivitet avtar kan det leda till diabetes.

Alkohol ökar risken för hjärt- och blodkärlssjukdomar

Ett rikligt alkoholbruk skadar hjärtats och blodkärlens hälsa. Alkohol höjer blodtrycket och exponerar hjärtat för rytmstörningar. Långvarigt och regelbundet alkoholbruk kan skada hjärtmuskeln, vilket kan leda till hjärtmuskelsjukdom eller hjärtsvikt. Alkohol kan också försvaga hjärt- och blodtrycksläkemedels effekt. Läs mer om hur alkohol påverkar läkemedel.

Alkohol ökar risken för cancer

Alkoholbruk har konstaterats ha ett samband med många cancerformer. Risken ökar i proportion till den mängd alkohol man druckit under livet. En central riskfaktor anses vara alkoholens acetaldehyd. Etanolen i alkohol förvandlas i kroppen till acetaldehyd. Det är en giftig kemikalie, som skadar DNA och förhindrar celler från att reparera skador. Det internationella cancerforskningsinstitutet IARC har klassificerat acetaldehyd och alkohol dvs. etanol som ett giftigt ämne.

Rökning och stor alkoholkonsumtion anses vara de största orsakerna till cancer i munnen, strupen, struphuvudet och matstrupen.

Alkohol skadar levercellerna och risken för levercirros. Levercirros är i sin tur den största riskfaktorn för levercancer.

Alkohol ökar risken för tjocktarmscancer hos män. Sannolikt ökar den också hos kvinnor, men resultaten är inte lika entydiga som för män.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos finländska kvinnor. De största riskfaktorerna för bröstcancer anknyter till hormonella faktorer. Även övervikt kan öka risken för bröstcancer. Dessutom ökar alkohol risken för bröstcancer. Risken ökar i proportion till alkoholkonsumtionen.

Alkohol ökar bukfetma

I bukfetma samlas mer fett än vanligt kring midjan, inuti bukhålan mellan organen och i levern. I allmänhet medför bukfetma också risk för fettlever. Läs mer om fettlever i Alkohol stör leverns funktion. Enligt studier har de som konsumerar mycket alkohol mer fett i bukhålan än de som använder alkohol måttligt. Bukfetma, liksom övervikt i allmänhet, kan höja blodtrycket och medföra risk för diabetes.

Alkohol försämrar fertiliteten

Alkohol påverkar fertiliteten. Enligt studier kan redan små mängder alkohol påverka antalet spermier hos män. Stor alkoholkonsumtion försämrar även kvinnors fertilitet.

Det är säkrast att sluta konsumera alkohol redan när man planerar graviditeten, eftersom man i allmänhet inte genast märker att man är gravid och alkohol kan skada fostrets utveckling redan i början av graviditeten. Läs mer om alkohol och graviditet.

Källor:
Cancerorganisationerna
Duodecim God medicinsk praxis
Hjärtförbundet
Institutet för hälsa och välfärd
Njur- och leverförbundet
Social- och hälsovårdsministeriet

Artikelbild: Folio Images