Levercirros orsakas oftast av alkohol

Levercirros är en allvarlig sjukdom där levern skadas i och med att levervävnad ersätts med bindväv. Finländarna har en av de högsta dödligheten i levercirros och andra leversjukdomar i Europa. Den främsta orsaken till levercirros är riskkonsumtion av alkohol.

Hur uppstår levercirros?

Levercirros, eller skrumplever som sjukdomen också kallas, innebär att levern hårdnar. Vid levercirros skadas levern i och med att frisk levervävnad ersätts med bindväv.

Den vanligaste orsaken till levercirros är riklig och kontinuerlig alkoholkonsumtion. Också fettlever orsakad av bukfetma, samt virusinfektioner i levern, såsom hepatit C, kan leda till levercirros.

Riklig och kontinuerlig alkoholkonsumtion göra att det ansamlas fett i levern. När levern förbränner alkohol förändras dess ämnesomsättning, och därför uppstår det störningar i till exempel upptagningen av näringsämnen. När förbränningen av fettsyror i näringen förhindras, börjar det samlas fett i levern. När alkoholen försvunnit ur kroppen försvinner fettet som samlats i levern. Om man kontinuerligt konsumerar mycket alkohol, försvinner dock inte fettet från levern, och detta leder till fettlever. Obehandlad fettlever kan leda till hepatit - leverinflammation - som om den håller i sig, i sin tur kan leda till levercirros.

Risken för levercirros ökar tydligt hos män om den dagliga alkoholkonsumtionen är 4–5 portioner. För kvinnor är en mindre mängd riskabel.

Symptom på levercirros

I de tidiga stadierna orsakar levercirros inte några symptom. Symptomen kan också vara mycket diffusa, såsom trötthet, lätt feber, aptitlöshet, illamående eller känsla av tyngd i övre delen av buken. Man kan alltså ha begynnande och medelsvår cirros länge innan den diagnostiseras. Det syns inte heller nödvändigtvis några förändringar i blodets levervärden. Det säkraste sättet att upptäcka levercirros är att undersöka en provbit av levern.

Avancerad levercirros ger många svåra symptom, av vilka de flesta beror på att den fungerande levervävnaden inte längre förmår utföra leverns uppgifter i kroppen. Typiska symptom är gul hud och klåda. Gulheten beror på att levern inte kan avlägsna bilirubin från blodet, som uppstår när röda blodkroppar bryts ned. Det ansamlas också ämnesomsättningsprodukter i blodet, som en frisk lever normalt kan hantera. Det orsakar trötthet och slutligen störningar i medvetandet. En skrumplever kan inte heller producera tillräckligt med proteiner och koagulationsfaktorer, vilket resulterar i svullnad och blödningar.

I slutskedet av levercirros samlas det vätska i bukhålan, när trycket stiger i portådern, som leder från bukorganen till levern, och det sipprar vätska in i bukhålan. Det förhöjda trycket orsakar också åderbråck i matstrupen, som kan brista och orsaka livshotande blödning.

Avancerad levercirros leder till så allvarliga ämnesomsättningsstörningar att de påverkar hjärnans funktion. Detta kan orsaka störningar i medvetandet eller djup medvetslöshet, dvs. leverkoma. Leverkoma är ett livsfarligt tillstånd.

Symptomen på levercirros och de problem det orsakar utvecklas ofta på samma sätt, oavsett orsaken till cirrosen.

Levercirros orsakad av alkohol är också den vanligaste orsaken till levercancer.

Behandling av levercirros

Levercirros går inte bota. Lever som blivit till bindväv kan inte återställas med läkemedel eller annan behandling. Syftet med behandlingen av levercirros är därför att stoppa utvecklingen av cirrosen. Den viktigaste åtgärden är att sluta dricka alkohol. Levercirros är också ofta förknippad med undernäring, som behandlas med hjälp av kosten.

Symptom orsakade av levercirros kan behandlas. Till exempel kan vätska som samlas i bukhålan minskas med vätskedrivande läkemedel.

Den enda behandlingen vid svår levercirros är levertransplantation. Om levercirrosen har orsakats av alkohol, övervägs levertransplantation först när till exempel alkoholismen behandlas och personen har visat att hen kan avstå från alkohol.

Hur förebygga levercirros?

Det bästa sättet att förebygga uppkomsten av levercirros är att konsumera alkohol med måtta. Läs mer om riskgränserna för alkoholkonsumtion.

Också en hälsosam livsstil och att till exempel förebygga uppkomst av bukfetma och därmed fettlever, minskar risken för att utveckla cirros.

Källor:
Duodecim Terveyskirjasto
Njur- och leverförbundet

Artikelbild: 123RF