Läkemedel och alkohol kan ha otäcka interaktioner

Normalt alkoholbruk påverkar i allmänhet inte läkemedels effekt nämnvärt. Alkoholbruk rekommenderas dock inte i kombination med läkemedel, eftersom vissa läkemedels konsekvenser i kombination med alkohol kan vara skadliga eller ödesdigra. Kontrollera alltid om läkemedel och alkohol kan kombineras med din läkare.

Alkohol i kombination med läkemedel kan medföra olika konsekvenser. Alkohol kan påverka hur läkemedlet absorberas eller sönderfaller i kroppen, vilket leder till att läkemedlets verkningstid i kroppen förändras. När läkemedel och alkohol påverkar samma organ eller kroppsfunktion kan de i sin tur förstärka eller motverka varandras effekter. Du får mer information om hur alkohol och läkemedel samverkar av din läkare.

Fortlöpande eller riklig alkoholkonsumtion passar inte ihop med någon medicinering. Då kan läkemedlet bli ineffektivt, det kan bildas giftiga ämnesomsättningsprodukter som skadar kroppen, levern kan överbelastas eller läkemedlens effekt öka.

Burana och alkohol  kan antiinflammatoriska läkemedel tas med alkohol?

Vanliga icke-receptbelagda antiinflammatoriska läkemedel, såsom acetylsalicylsyra (aspirin), ibuprofen och ketoprofen, vars handelsnamn är till exempel Burana, Ibumax, Ketorin eller Aspirin, orsakar i vanliga doser i allmänhet inte problem. Långvarigt bruk kan dock irritera matsmältningskanalen, och alkohol förstärker denna effekt.

Värkläkemedlet paracetamol, vars handelsnamn till exempel är Panadol eller Paratabs, kan i kombination med alkohol öka risken för leverskada.

Antibiotika och alkohol

Under en antibiotikakur kan man i allmänhet dricka måttligt. Kontrollera alltid med den ordinerande läkaren hur antibiotika och alkohol samverkar, eftersom den aktiva substansen metronidazol som används i viss antibiotika inte överhuvudtaget får kombineras med alkohol.

Allergiläkemedel och alkohol

Den aktiva substansen i många allergiläkemedel, till exempel Heinix, Zyrtec och Histec, är cetirizin. Små doser alkohol orsakar inte skadliga effekter i kombination med cetirizin. Allergiläkemedel kan dock orsaka trötthet och dåsighet, och alkohol kan förstärka dessa effekter.

Läkemedel som påverkar centrala nervsystemet och alkohol

Eftersom alkohol förlamar nervernas funktion kan samtidig användning av läkemedel med liknande effekter förstärka alkoholens effekter dvs. berusningstillståndet. Detta kan leda till förgiftningstillstånd eller en avsevärt försämrad prestationsförmåga. Exempel på läkemedel som påverkar centrala nervsystemet är sömnmedel och lugnande läkemedel, muskerelaxanter och starka värkmedel.

Blodtrycksläkemedel och blodförtunnande läkemedel samt alkohol

Eftersom alkohol utvidgar kroppens blodådror kan kombinering av alkohol och blodtrycksläkemedel leda till att blodtrycket sjunker kraftigt.

Det verksamma ämnet i blodförtunnande läkemedel är varfarin, och dess effekt kan förändras av alkohol.

Diabetesläkemedel och alkohol

Många diabetesläkemedel i kombination med alkohol leder till att blodsockret sjunker kraftigt, vilket kan leda till medvetslöshet. Om däremot diabetesläkemedel inte tas på grund av drickande kan följden bli koma när blodsockerhalten stiger kraftigt.

Antabusreaktion

Vissa läkemedel kan påverka hur alkohol sönderfaller och leda till en antabusreaktion. Till dessa läkemedel hör till exempel Antabus, som används mot alkoholism, och vissa diabetesläkemedel och antibiotikapreparat. Symptom på antabusreaktion är illamående, uppkastningar, rodnad, hjärtklappning och huvudvärk.

Källor:
Droglänken
Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf
SHVS Studenternas hälsovårdsstiftelse

Artikelbild: Folio Images