Hur ställa sig till ungas drickande och diskutera saken tillsammans?

Även om alkoholkonsumtionen bland minderåriga har minskat under de senaste åren, berör alkohol på ett eller annat sätt varje ung människas liv. Det är viktigt att föräldrarna är på kartan över ungdomarnas tankar och stöttar dem också i funderingar kring droger.

Barnet bildar sig sin första uppfattning om alkohol hemma. Dricker föräldrarna alkohol, är drickandet oproblematiskt, får också minderåriga smaka eller är alkoholen endast för vuxna?

Barn är känsliga för minsta lilla förändring i familjens atmosfär och beteendet även hos en förälder som dricker måttligt alkohol kan orsaka förvirring och rentav rädsla hos barnet. Barn stöter också på alkoholreklam och annan alkoholkommunikation, ofta i ett mycket tidigt skede. Det är därför bra om barn redan i skolåldern känner till grundläggande fakta om droger.

De skadliga effekterna av alkohol är de samma för unga som för äldre personer. Men alkohol är mer skadligt för ungdomars hjärna som utvecklas än för vuxna. Även oerfarenhet och att man inte känner sina egna gränser kan leda till allvarliga konsekvenser, och ungdomar är en riskgrupp för alkoholförgiftning. Läs mer om varför alkohol inte lämpar sig för ungdomar.

Alkoholkonsumtionen bland unga minskade 2019, men få myndiga personer är längre helnyktra

Alkoholkonsumtionen bland ungdomar, särskilt minderåriga, har minskat. År 2019 uppgav 97 % av 12-åriga pojkar och flickor att de inte alls dricker alkohol (källa: Social- och hälsovårdsministeriet, Studie i ungdomars hälsobeteende 2019 [på finska]). Möjliga förklaringar till denna positiva utveckling är till exempel att föräldrarna har striktare attityder och att det är svårare att få tillgång till alkohol. Olika hälso- och välmåendetrender återspeglas starkt i ungdomars liv och vissa väljer frivillig nykterhet. Även om merparten av ungdomarna mår bra, är situationen inte så positiv för alla. Ofta handlar ungdomarnas problem inte bara om droger, utan de har utmaningar även på andra områden i livet.

Fastän nykterhetstrenden har blivit vanligare kommer alkohol ofta in i ungas liv på tröskeln till vuxenheten. Av 18-åringar uppgav bara 16 % av pojkarna och 12 % av flickorna att de inte dricker alkohol. Också berusningsdrickande blir vanligare med åldern. Drygt 20 % av 18-åriga pojkar och flickor sa att de hade druckit sig berusade 1−2 gånger i månaden eller oftare. (Källa: Social- och hälsovårdsministeriet, Studie i ungdomars hälsobeteende 2019 [på finska].) Bland myndiga hör drickande i huvudsak ihop med nöje och avkoppling, men också med sorg, ångest och tristess (källa: A-klinikstiftelsen, ungdomsenkäten Aikuistuminen ja päihteet 2018 [på finska]).

Vuxna ska helst vara på kartan över ungdomarnas liv

Ungdomar, ofta också unga vuxna, vill diskutera tankar kring alkohol med sina föräldrar. Det är viktigt för vuxna att lyssna på ungas åsikter och respektera deras synsätt. Den vuxna är också alltid en förebild för unga. Fundera över hur din alkoholkonsumtion ter sig genom ögonen på barn eller unga. Läs mer om hur vuxnas alkoholkonsumtion ser ut i barns ögon.

Köp inte alkohol till minderåriga, även om de ber dig. Enligt lagen får en minderårig inte inneha alkoholdrycker och det är också förbjudet att sälja eller förmedla alkohol till en person under 18 år. Inte heller smakprov på alkohol som bjuds hemma minskar nödvändigtvis ungdomars intresse för att testa drickande. Tvärtom ger föräldrarna en signal att det är tillåtet för unga att använda alkohol.

Det är bra att komma ihåg att föräldrarna alltid i sista hand är ansvariga för sina minderåriga ungdomar och för vad de gör. Även om inte alla ungdomar provar eller använder alkohol, är det bra för varje ung person att känna till grundläggande fakta om alkohol.

Prata om alkohol med ungdomarna

  • Fråga om de har blivit erbjudna alkohol.
  • Berätta vad berusning innebär och fråga om de eller deras vänner någonsin har varit fulla?
  • Fråga om det finns press på att dricka alkohol inom vänkretsen?
  • Diskutera vad man kan säga för att inte ta emot alkohol som erbjuds.
  • Fundera tillsammans vad man ska göra om någon publicerar bilder på sig själv eller andra när de är fulla på sociala medier.
  • Diskutera hur man ska tala om för en kompis att hen inte borde dricka mer.
  • Avtala tillsammans vad de ska göra om en kompis slocknar.
  • Kom överens om spelreglerna för vad ni gör om ungdomen dricker sig full eller kommer hem full.

Artikelbild: Shutterstock