Delta i Etikettens läsarenkät!

Vi vill utveckla Etiketten så att den svarar mot läsarnas önskemål så väl som möjligt. Vilka artiklar i tidningen läser du först? Vad vill du läsa mer om? Hur kan vi utveckla tidningen? Påverka tidningens innehåll genom att delta i enkäten!

Etiketten är till för dig som är intresserad av god mat och goda drycker. Tidningen är en balanserad helhet av aktuella recept, inspirerande läsning och fascinerande vinkunskap. Du får också information om ansvarsfull alkoholkonsumtion.

Etiketten

Etiketten 4/2018

Läs Etiketten som e-tidning eller plocka åt dig den tryckta versionen i närmaste Alkobutik.

Tidigare tidningar