Rioja- och bordeauxvinernas gemensamma historia

I Rioja lever traditionerna vidare förutom som folkfester också i vintillverkningen. Rioja är välkänt för sina ryktbara ekfatslagrade rödviner som har beröringspunkter med de franska bordeauxvinerna.

Exportchef Sergio Soriano från vinhuset El Coto, som är en av Spaniens största vinproducenter, berättar att rioja- och bordeauxvinerna har en gemensam historia.

I början av 1800-talet reste vintillverkare från Rioja till Bordeaux för att bekanta sig med vintillverkningens nya fläktar. De lärde sig bland annat lagring på ekfat. Dittills hade riojavinerna varit mycket unga.

I mitten av 1800-talet drabbades Frankrike, i synnerhet Bordeaux, av vinlusen. Den lilla skadeinsekten, som hade spridit sig till Europa från Amerika, gjorde mycket stor skada på vinodlingarna.

”Vintillverkarna i Bordeaux började se sig om efter nya odlingsområden, vilket ledde till att de anlade vinodlingar i bland annat Rioja”, säger Sergio Soriano.

Tillverkarna exporterade sina viner till Frankrike och andra länder i Europa. Verksamheten underlättades av en nybyggd järnväg. I närheten av staden Haros stationsområde Barrio de la Estación finns i dag flera vingårdar.