Hur ser framtidens mat ut – vad kommer att förändras?

Vi äter gott även i framtiden, men maten produceras mer hållbart. Det säger Emilia Nordlund som är forskningsledare på VVT. För att befolkningen ska kunna försörjas med miljön i åtanke, måste saker och ting göras annorlunda. Piller blir det ändå inte fråga om. Maten produceras allt mer intelligent, men är fortfarande en njutning.

Vilka är faktorerna bakom förändringarna i maten?

Med tanke på klimatmålen spelar livsmedelsproduktionen en så stor roll att den måste förändras. I och med jordbruksrevolutionen fick vi mat till alla människor och befolkningen växte. Nu måste förändringen göras annorlunda, och vi har bara drygt tio år på oss för den. En annan aspekt är hälsan. Vi håller på att inse hur mycket livsstilssjukdomar maten orsakar. Mat kan vara förebyggande. Dessutom skapar ny teknik och digitalisering nya produktionssätt.

Hur förändras produktionen?

Åkerbruket behöver egentligen inte förändras, det görs bara mer hållbart genom att binda koldioxid. Nu odlas mycket foderväxter, men om vi ­producerar mer matväxter ger det människor en mer växtbaserad kost. En större fråga är djurhållningen. Om odlat kött, köttceller producerade i en bioreaktor, slår igenom, behöver djur inte födas upp till mat. Utöver åkrarna kan mat i framtiden produceras i våningar i vertikala odlingar eller i cellfabriker jämförbara med bryggerier, där odlat kött produceras.

Hur syns förändringen på våra tallrikar?

Vi kommer att fortsätta laga ungefär samma mat. Men den produceras mer hållbart. Vi kanske också får individuellare produkter, till exempel paket med grötflingor som butiken blandar exakt enligt kundens önskemål. Svårigheten att välja vid butikshyllorna försvinner. Enkelheten ger mer tid för gemensamma måltider. Och det finns redan en prototyp på en automat som tillreder önskade mellanmål. Basmaten finns kvar, det handlar inte om att övergå till näringspiller.

Är konsumenterna redo för exempelvis konstgjort kött?

Konsumenterna i Finland är öppna för att prova nya saker, det här är ett bra land för att lansera nyheter. Attityderna har överlag börjat förändras. Delvis är det en generationsfråga: mina barn äter väldigt fördomsfritt. En växtbaserad kost är troligen det som accepteras först. Att förändra attityderna till kött producerat på ett annat sätt kommer att ta längre.

Hur långt har tekniken kommit idag?

Växtproteinprodukter tillverkas redan, vi har Härkis och pulled havre. Folk har vant sig vid dem, och smaken och munkänslan börjar vara den rätta. Quorn är exempel på en produkt från celljordbruk som redan finns på marknaden. Det finns fortfarande tekniska frågor att lösa för en mer omfattande användning av bioteknik i livsmedelsproduktion, såsom skalbarheten av odlat kött till industriell skala. Å andra sidan kan vi med bioteknik till exempel utnyttja biprodukter från skogsindustrin för att producera mat.

Vad kräver förändringen av samhället?

Många ohälsosamma livsmedel är väldigt billiga. Där skulle det vara på sin plats med politisk styrning, annars kommer räkningen för hälsoproblem att bli stor. Med stödpolitik går det också att påverka vad primärproducenterna producerar. Tekniken finns, men produktionen är inte konkurrenskraftig. Finland skulle kunna bli ett Silicon Valley inom celljordbruk. Säker produktion och kommersialisering av den får inte begränsas med lagstiftning.

Kommer maten att bli tråkig?

Absolut inte – jag vill också fortsätta äta choklad! Bara vi får baskosten – den som utgör 80 procent av det vi äter – i skick, får vi mer tid över till läckerheter. Man får och bör njuta av maten.

Text Pekka Vänttinen, foto VTT
Emilia Nordlund

Vem:

forskningsledare på VTT och doktor i bio­processteknik. Med sitt team använder Emilia Nordlund forskning och innovation för att skapa ett hållbart och hälsofrämjande livsmedelssystem.

Framtidens mat x 5:

  1. Maten blir sjukdoms­förebyggande.

  2. Djur behöver i framtiden inte födas upp till mat.

  3. Produkterna blir allt mer individualiserade.

  4. Maten i sig ändras inte, men produktions­sätten gör det.

  5. Vår näring tillverkas med hjälp av mikrober även i stora cellfabriker.

Innovativa mat- och dryckeslösningar (på finska och engelska)

Framtidens mat i ett nötskal (på finska)