Småbryggerier och deras öl

Ett småbryggeri är som namnet säger ett bryggeri som tillverkar små volymer av öl. Antalet småbryggerier i Finland har fördubblats på bara några år.

Ett bryggeri som tillverkar högst 15 miljoner liter öl per kalenderår räknas enligt finsk lag som ett småbryggeri. Om volymen understiger den nivån kan ett bryggeri få skattelättnader. Syftet bakom det är att blåsa nytt liv i traditionell och lokal öltillverkning.

Ett småbryggeri kännetecknas dessutom av kvalitetsambitioner, respekt för hantverket och experimentlusta. Småskaligheten skapar förutsättningar för det. Produkterna från dessa småbryggerier brukar därför ofta hantverksöl.

Ölkulturen i Finland har utvecklats med stormsteg. Som en följd av det har intresset för öl från finländska småbryggeriet ökat snabbt. Det samma gäller antalet småbryggerier. Så sent som 2010 fanns det mindre än 40 registrerade småbryggerier i Finland. I juni 2020 var de cirka 120 stycken.

Merparten av småbryggerierna i Finland är medlemmar i Bryggeriförbundet. En förteckning över medlemsbryggerierna finns på förbundets webbsida.

Mer om öl