Alkos verkställande direktör Leena Laitinen vill jobba nära konsumenten

Alkos nya verkställande direktör Leena Laitinen vill berätta för finländarna om husets imponerande mat- och dryckeskompetens.

Alkos färska VD Leena Laitinen ärvde sitt nära förhållande till mat av sin mor som arbetade som hushållslärare i en högstadieskola.

”Jag läser fortfarande en hel del kokböcker. Vissa recept prövar jag, andra blir oprövade”, säger Leena Laitinen leende. 

Det var nog det tidigt födda intresset för mat och dryck som på 1990-talet ledde in den unga ekonomie magistern på fältutbildning hos S-gruppen. Det blev upptakten till en 18 år lång karriär omfattande bland annat chefsuppgifter i ett regionalt handelslag och ledning av koncernens bruksvaruhandel. I juni erbjöds Leena Laitinen, som då arbetade som Snellman Groups koncernchef, VD-jobbet hos Alko. 

Hennes karriär har i stor utsträckning handlat om slumpen och förmågan att greppa möjligheter i rätt stund, men i bakgrunden kan man nog skönja ett kontinuum, nämligen ett genuint intresse för att jobba med mat och dryck nära konsumenten. 

Leena Laitinen är stolt över Alkos personal

Leena Laitinens föregångare Hille Korhonen ledde Alko sedan år 2013. Under sina första månad­er hos Alko har den nya VD:n bekantat sig med företaget, verksamheten och personalen. Hon anser att det knappast finns något bättre företag än Alko att jobba för.

”Det är en sann ära och glädje att få leda Alko. Företagets strategiska värden – god betjäning, gott arbete, effektivitet och ansvarsfullhet – genomsyrar företagets verksamhet”, säger Leena Laitinen.

Hon berömmer Alkos verksamhetskompetens, praxis och uttalade utvecklingskultur. 

”Alko strävar ständigt efter att bli ännu bättre. Nästan alla mina vänner och bekanta uttalar sig positivt om vår betjäningskultur. Jag är mer än stolt över företaget och dess personal”, säger Leena Laitinen.

Alkos verkställande direktör vill svara på megatrenderna

Alla vuxna finländare känner till det starka och etablerade varumärket Alko. Flera undersökningar har visat att Alko upplevs som en ansvarsfull aktör med god betjäning.

”Alko åtnjuter mycket stor acceptans”, säger Leena Laitinen.

Många av världens megatrender stöder och rimmar med Alkos utvecklingsriktning. Den nya VD:n berättar att hon aktivt följde med de europeiska mat- och konsumtionstrenderna under sin tid hos Snellman. Dryckessegmentet präglas av samma och liknande trender.

”Ansvarsfullhet, etik och transparens är viktiga faktorer i dagens samhälle. I fråga om mat och dryck efterlyser konsumenterna bland annat god smak, manuellt arbete och hantverk. All verksamhet, från primärproduktion till minutförsäljning, bör präglas av ansvarsfullhet”, säger Leena Laitinen.

Megatrenderna syns i Alkos mångsidiga sortiment och strävan efter att tillhandahålla finländarna smaker från världens alla hörn.

Alkos relativt nyligen öppnade webbutik rimmar med en av tidens stora trender, nämligen digital­iseringen. Leena Laitinen anser att personalens kunskaper och kompetens kunde utnyttjas effektivare i den digitala världen.

”De som jobbar hos Alko är intresserade av mat och dryck. Deras samlade kunskaper och kompetens borde ställas till kundernas förfogande i ännu större utsträckning än i dag”, avrundar hon. 

Leena Laitinen litar på samspel

Leena Laitinens karriär kunde ha varit en annan.

Som sexåring satte hon sig vid pianot och i tonåren öppnade hennes stora intresse för musik dörrarna till konservatoriet. I gymnasiet förbyttes planerna på en pianistkarriär i intresse för ekonomi och studier vid en handelshögskola.

”Musiken låg mig varmt om hjärtat, men jag insåg att min talang inte riktigt skulle räcka ända fram”, säger Leena Laitinen.

Musiken spelar fortfarande en stor roll i hennes liv. Hon sjunger i Helsingforskören Kilven Kuoro, vars mångsidiga repertoar omfattar allt från kyrkomusik till underhållande moderna toner.   

En kör och en arbetsgemenskap har flera gemensamma nämnare.

”Alla i en kör måste sjunga sina stämmor rent och rätt, men samtidigt lyssna på helheten. Samma princip gäller för en arbetsgemenskap. Välfungerande samspel borgar för god klang”, säger Leena Laitinen.

God klang är Alkos melodi.

Text Robert Sundman, foto Vesa Tyni

Med egna ord: Leena Laitinen
När Alko nu fyller 85 år känns det fint att se tillbaka på den gångna tiden, uppleva en smula nostalgi och hälsa framtiden välkommen. Vi går mot spännande tider.

Hundraåriga självständiga Finland är mitt kära och högt älskade fosterland.

Min familj lagar mat och äter tillsammans – det blir ofta traditionella finländska rätter, men ibland provar vi på nya recept och smaker.

En lyckad kombination av mat och vin bjuder på spännande smakäventyr. Var nyfiken, fördomsfri och vidsynt!