Alkoholijuomien tuotanto kuormittaa ympäristöä

Viinin, oluen ja väkevien alkoholijuomien valmistuksessa suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät juomapakkausten valmistamisesta, maanviljelystä sekä juomatuotannon eri vaiheiden energiankulutuksesta.

Viinin ja oluen ympäristövaikutukset syntyvät pakkauksesta

Viinin ja oluen tuotannossa suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät juomapakkausten valmistuksesta. Juomapakkausten osuus ympäristövaikutuksista on lähes puolet, viinillä 46 % ja oluella 49 %.

Suurin yksittäinen tekijä pakkauksen suureen osuuteen ympäristövaikutuksista on lasipullojen valmistaminen, sillä lasin tuotanto vaatii erittäin korkean lämpötilan noin 1400-1600 ˚C, jonka aikaansaaminen kuluttaa paljon energiaa. Lue lisää, miksi juoman pakkausmateriaalilla on merkittävä ilmastovaikutus.

Viinin tuotannossa pakkausten jälkeen suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät rypäleiden viljelyprosessissa aiheutuvasta energiankulutuksesta ja kulutetuista polttoaineista. Traktorit ja muiden viinitarhoilla käytettyjen apuvälineiden polttoaineiden laatu ja määrä vaikuttavat kuormitukseen. Uusiutuvan energian hyödyntäminen puolestaan pienentää kokonaiskuormitusta. Lisäksi energiaa kuluu esimerkiksi kasteluveden pumppaukseen, jäteveden käsittelyyn, hallantorjuntaan, tuotantotilojen jäähdytykseen tai lämmitykseen, valaistukseen, viinin siirtämiseen käytettävien pumppuihin sekä viinin valmistustankkien jäähdytykseen.

Oluen tuotannossa pakkausten jälkeen suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät eri tuotannon vaiheissa kulutetusta energiasta ja polttoaineista. Energiaa kuluu niin tuotantolaitosten ylläpitämiseen kuin juoman valmistusprosessiin sekä raaka-aineena käytetyn viljan ja valmiiden tuotteiden kuljetuksiin.

Väkevien alkoholijuomien tuotanto kuluttaa paljon energiaa

Väkevien alkoholijuomien elinkaaren suurimmat ympäristövaikutukset, 49 %, syntyvät tislaamoiden ja etenkin tislausprosessin energiankulutuksesta.

Pakkausten, tyypillisesti lasipullojen, valmistaminen on toiseksi suurin ympäristövaikutus. Väkevillä alkoholijuomilla pakkauksen osuus ympäristövaikutuksista on 20 %.

Kuljetuksen osuus juomien tuotannon ympäristövaikutuksissa voi yllättää

Keskimäärin alkoholijuomatuotannossa kansainvälisten kuljetusten osuus ympäristövaikutuksista on vain vajaa 3 %. Valtaosa Suomeen tulevista juomista kuljetetaan laivoilla ja rekoilla. Juomia saatetaan kuljettaa myös lentorahdilla, joka on ympäristön kannalta kuormittavin kuljetustapa.

Pakkauksella on merkitystä myös kuljetuksen päästöihin, sillä raskaat lasipullot lisäävät kuljetusten ympäristökuormaa.

Kuljetusten päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi kuljettamalla juomat lähemmäs kohdemaata laivalla suurissa tankeissa ja pakkaamalla myyntipakkauksiin vasta määränpäässä. Lasipullojen aiheuttamaa kuormitusta voidaan pienentää myös vaihtamalla tavallinen lasipullo kevyempään tai pakkaamalla tuote esimerkiksi PET-muovipulloon tai kartonkitölkkiin.

Kierrätyksellä pienennetään ympäristövaikutuksia

Juomapakkauksen tuotanto on merkittävin yksittäinen ympäristövaikutuksia aiheuttava tekijä alkoholijuomien valmistuksessa. Siksi onkin tärkeää, että pakkauksien arvokas materiaali päätyy käytön jälkeen takaisin hyötykäyttöön.

Pantilliset pullot ja alumiinitölkit kannattaa palauttaa mihin tahansa palautuspisteeseen Suomessa. Muut materiaalit ja pantittomat juomapakkaukset lajitellaan materiaalin mukaan oikeaan jätejakeeseen. Lue lisää juomapakkausten lajittelusta ja kierrätyksestä.

Yhteistyöllä etsitään ratkaisuja ympäristövaikutusten pienentämiseksi

Alko etsii yhdessä pohjoismaisten alkoholimonopolien sekä tavarantoimittajiensa kanssa keinoja juomatuotannon ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme laaja ja monipuolinen juomavalikoima, joka on tuotettu ympäristöä säästäen. Lue lisää pohjoismaisten alkoholimonopolien yhteistyöstä.

Eri alkoholijuomien ympäristövaikutuksia tutkittiin pohjoismaisten alkoholimonopolien vuonna 2016 teettämässä tutkimuksessa. Tutustu tutkimuksen tiivistelmään (englanniksi) ja tutkimusraporttiin (englanniksi).