Yritysvastuu Alkossa

Vastuullisuus on mukana kaikessa Alkon toiminnassa. Edistämme suomalaisten hyvinvointia ja teemme työtä syrjäytymistä vastaan yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Vastuulliset ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ovat osa kaikkea toimintaa. Ehkäisemme osaltamme ilmastokriisiä ja teemme vastuullisten valintojen tekemisen mahdollisimman helpoksi asiakkaillemme.

Toiminnallamme on laajoja taloudellisia vaikutuksia sidosryhmiin ja yhteiskuntaan. Kestävä taloudellinen tulos saavutetaan vastuullisilla arvoilla ja toimintatavoilla.