Alkon perustehtävä

Alkoholilaissa määritelty perustehtävämme on alkoholijuomien vähittäismyynti niin, että otamme huomioon myymiemme tuotteiden haittavaikutukset.

Alkoholi ei ole mikä tahansa hyödyke, joten sen myymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tätä vastuullista tehtävää hoitamaan on perustettu Alko Oy, joka on Suomen valtion omistama osakeyhtiö. Alkolla on yksinoikeus yli 5,5 tilavuusprosenttisten alkoholijuomien vähittäismyyntiin, poikkeuksena pienpanimoiden oluet sekä suomalaiset tilaviinit. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Alkon omistajaohjauksesta ja valvonnasta.

Alkon ensisijaiset tavoitteet ovat yhteiskunnallisia, eivät liiketaloudellisia. Yhtiön tehtävänä ei ole myydä mahdollisimman paljon alkoholia. Sen vuoksi me esimerkiksi:

  • emme myy tuotteita alennuksella, emmekä anna kaupantekijäisiä. Nämä keinot eivät kuulu vastuulliseen alkoholin vähittäismyyntiin.
  • emme markkinoi yksittäisiä tuotteita, sillä kohtelemme kaikkia tuottajiamme ja tavarantoimittajiamme tasapuolisesti.
  • emme palkitse ketään myynnin perusteella.

Vastuullisuus on Alkon toiminnan keskiössä. Toteutamme vastuullista rooliamme useilla tavoilla esimerkiksi pitämällä huolen siitä, että myymme ja ostamme tuotteita vastuullisesti. Teemme alkoholihaittoja vähentävää työtä yhteistyökumppanuuksien kautta ja kampanjoimme vastuullisen alkoholinkäytön puolesta. Edistämme suomalaisten hyvinvointia ja teemme työtä muun muassa syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhdessä kumppaneidemme kanssa. Vastuulliset ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ovat tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme.

Haluamme osaltamme edistää suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria entistä parempaan suuntaan. Meidän mielestämme osaava ja innostunut henkilöstömme ja laadukkaat valikoimamme ovat vastuullisia tapoja osallistua tähän kulttuurityöhön.  1. Alkoholin saatavuuden säätely aukioloajoilla ja myymälöiden lukumäärällä.
  2. Yhteistyötä alkoholihaittojen ehkäisemiseksi. Tuki alkoholitutkimukselle.
  3. Vastuullinen asiakaspalvelu: myynninvalvonta, Huolikortti ja asiointikieltosopimus.
  4. Alkoholi ja terveys -aiheiden viestintä.
  5. Vastuullinen hinnoittelu. Tuotteiden tasapuolinen esillepano.
  6. Alkoholittomat ja matala-alkoholiset tuotteet sekä pienet pakkauskoot.
  7. Juoma- ja ruokakulttuurin edistäminen monikanavaisesti.

Alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä

Alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat kulkevat käsi kädessä: mitä enemmän alkoholia nautitaan, sitä suuremmat ovat haitat. Juomisesta aiheutuvat haitat voivat heijastua niin perheeseen, työyhteisöön kuin satunnaisiin ihmisiin ympärillämme.

Vastuullisuus on mukana kaikessa Alkon toiminnassa. Edistämme suomalaisten hyvinvointia ja teemme työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhdessä kumppaneidemme kanssa Lue lisää Alkon yhteistyökumppanuuksista.

Huolehdimme myynnissämme tinkimättömästi ikärajavalvonnasta. Jokainen alkolainen suorittaa myynninvalvonnan kurssin ennen ensimmäistä kassavuoroaan. Hinnoittelussamme noudatamme vastuullisuutta ja tasapuolisuutta kaikkia tavarantoimittajiamme kohtaan.
Osana kaikkea toimintaamme ovat vastuulliset ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut Lue lisää yritysvastuustamme.

Alko arvioi perustehtävässä onnistumistaan vuosittain

Alkolle on tärkeää toimia vastuullisesti ja siten, että toiminnallamme on omistajan, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tuki. Alkon yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä mitataan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemällä Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksella. Alkon hyväksyttävyys vuonna 2020 oli 60 prosenttia (2019: 62 %).