Yhteistyökumppanuuksilla tuetaan strategisia vastuullisuustavoitteita

Alkon yhteistyökumppanuuksien tavoitteena on muun muassa alkoholihaittojen vähentäminen sekä suomalaisen luonnon tilan parantaminen.

Alko tekee yhteistyötä usean eri yhteistyökumppanin kanssa. Kumppanuuksiemme tavoitteina ovat ennaltaehkäistä ja vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja yhteiskunnassa, edistää suomalaisten hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä sekä tukea työtä suomalaisen luonnon tilan parantamiseksi.

Yhteistyökumppanuudet tukevat Alkon missiota ja strategian mukaisia tavoitteita. Tutustu tarkemmin Alkon lahjoitusten ja yhteistyön periaatteisiin.

Alkon yhteistyökumppanit

Yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi sekä alkoholin haittavaikutusten, yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Tutkimusyhteistyötä vastuullisuustyön tueksi

Yhteistyötä suomalaisen luonnon puolesta

Yhteistyötä hankintaketjun vastuullisuuden edistämiseksi

Yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi sekä alkoholin haittavaikutusten, yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Suomalaisista vähintään 13 %, eli yli puoli miljoonaa ihmistä, juo alkoholia yli riskirajan (lähde: Juomatapatutkimus 2016). Alkoholi aiheuttaa haittoja niin henkilölle itselleen, mutta myös läheisille. Työpaikoilla alkoholi aiheuttaa vähintään 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset esimerkiksi poissolojen ja työtapaturmien kautta.

Pitkäaikainen yhteistyömme Ehkäisevä Päihdetyö EHYTin kanssa tähtää alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisyyn sekä alkoholinkäyttöön liittyvän tiedon tuottamiseen. Alkon tuella on esimerkiksi

EHYTin Päihdeneuvonnan puhelinnumero on myös mukana Alkon Huolikortissa.

Tutustu Ehkäisevä Päihdetyö EHYTiin.

Ensi- ja turvakotien liitto

Alkoholi on lähisuhdeväkivallan riskitekijä. Humalatila ja etenkin pitkäaikainen alkoholinkäyttö heikentää kykyä havainnoida toisten käyttäytymistä ja puhetta sekä hämärtää suhteellisuudentajua, joiden vuoksi ristiriitatilanteiden riski kasvaa.

Vauvaa odottava äiti tai vauvaperhe tarvitsee erityistä tukea, mikäli alkoholi aiheuttaa perheessä ongelmia.

Ensi- ja turvakotien liiton verkkosivustot vauvaperhe.fi sekä nettiturvakoti.fi ovat mukana Alkon Huolikortissa.

Tutustu Ensi- ja turvakotien liittoon. 

Gubbe Sydänystävä Oy

Gubben toiminnan lähtökohtana on auttaa ikäihmistä elämään onnellisempi ja aktiivisempi vanhuus. Gubben avulla ikääntynyt saa oman luottoavustajan, gubben, joka vierailee kummivanhuksen luona säännöllisesti auttaen arjessa sekä aktivoiden ikäihmistä.

Suomalaisista eläkeläisistä yli kolmannes kärsii yksinäisyydestä. Yksinäisyydellä tiedetään olevan kielteinen yhteys hyvinvointiin, toimintakykyyn ja terveyteen – se voi aiheuttaa jopa ennenaikaista kuolleisuutta. Osana Alkon yksinäisyys-hanketta mahdollistamme kymmenelle yksinäiselle ja vähävaraiselle vanhukselle Gubbe-palvelun yhden vuoden ajaksi. Näin ikäihmiset saavat apua ja seuraa, ja samalla nuoret työllistyvät merkityksellisen osa-aikatyön pariin.

Tutustu Gubbeen 

Helsingin Nuorkauppakamari ry

Alkoholilla on merkittävä rooli poliisin työtehtävissä. Esimerkiksi 50 % kaikista pahoinpitelytapauksista alkoholilla on osuutta asiassa.

Tuemme poliisin tärkeää työtä olemalla mukana Vuoden Poliisin palkitsemisessa. Vuoden Poliisi -valinnan tekevät yhteistyössä Helsingin Nuorkauppakamari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto sekä Poliisihallitus. Lue lisää Vuoden Poliisi -valinnoista.

Tutustu Helsingin Nuorkauppakamariin.

HelsinkiMissio

Suomessa jopa joka kolmas on joskus yksinäinen (lähde: Punainen Risti 2021). Se tarkoittaa, että jokaisessa suomalaisessa työpaikassa on varmasti yksinäisyyttä kokevia. Yksinäisyys vaikuttaa ihmiseen monin tavoin esimerkiksi heikentäen hyvinvointia, vähentäen työtehokkuutta sekä vaikuttaen myös työpaikan ilmapiiriin ja organisaatiokulttuuriin.

Olemme mukana rakentamassa ja testaamassa HelsinkiMission käynnistämää, maailman ensimmäistä yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn työyhteisössä tähtäävää Work to Belong -ohjelmaa. Tuemme ohjelman kehitystä, jottei kukaan jää yksin työpaikallakaan.

Alkon henkilökuntaa on mukana vapaaehtoisina HelsinkiMission elokuussa 2022 käynnistämässä Perjantaipuhelin-palvelussa, joka on suunnattu yksinäisyyttä kokeville. Perjantaipuhelin tarjoaa uuden, matalan kynnyksen tavan lievittää yksinäisyyttä viikonlopun kynnyksellä. 

HelsinkiMissio on toinen Alkon yksinäisyys-teemavuoden pääyhteistyökumppaneista. Lisäksi HelsinkiMission Apua yksinäisyyteen -verkkosivusto sekä Yksinäisyys-tehtäväkirja ovat mukana Alkon Huolikortissa.

Tutustu HelsinkiMissioon.

Helsinki Pride

Meille Alkossa monimuotoisuus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että arvostamme erilaisuutta ja kohtelemme kaikkia, niin henkilöstöä, yhteistyökumppaneita kuin asiakkaita yhdenvertaisesti.

Alko on vuonna 2022 Helsinki Priden virallisena kumppanina jo neljättä vuotta. Alkon alkoholiton kioski oli mukana Helsinki Priden puistopiknikillä ja juhlistimme kansainvälistä Pride-kuukautta myymälöissämme Pride-lipuin ja Välivesi-nostoin.

Tutustu Helsinki Prideen.

Joulupuu ry

Alkon vastuullisuustyön tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä yhteiskunnassa. Tämän saman tavoitteen kanssa tekee työtä Joulupuu, jonka tavoitteena on erityisesti lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentäminen.

Alko on ollut mukana Joulupuu-keräyksessä vuodesta 2015 ja keräyksen pääyhteistyökumppanina vuodesta 2021 lähtien. Lisäksi järjestämme myymälöissämme ympäri Suomen Joulupuu-keräyspisteitä, joihin henkilökuntamme sekä asiakkaamme voivat tuoda oman lahjoituksensa lastensuojelun piirissä, huostaan otettuna, sijaisperheessä, lastenkodissa tai muutoin perhetilanteen vuoksi haastavassa tilanteessa olevalle lapselle tai nuorelle.

Tutustu Joulupuuhun.

Kaverisovellus

Kaverisovellus on startup-yrityksen kehittämä aikuisille suunnattu sovellus, jonka avulla voi löytää ystävän. Sovellus on maksuton ja se toimii kaikkialla Suomessa.

Alkon tavoitteena on yhdessä Kaverisovelluksen kanssa vähentää yksinäisyyttä yhteiskunnassamme sekä ennaltaehkäistä yksinäisyydestä aiheutuvia alkoholihaittoja. Joka kolmas suomalainen kokee yksinäisyyttä, ja sovelluksen avulla voi löytää keskusteluseuraa, tai kaverin esimerkiksi urheiluun tai kulttuurimenoihin. Sovelluksen kautta voi etsiä myös naapuriapua arjen askareisiin. 

Kaverisovellusta hyödynnetään myös osana Alkon Work to Belong -hanketta. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää henkilöstön yksinäisyyttä. Kaverisovellus on konkreettinen työkalu, joka voi auttaa myös työyhteisössä koetun yksinäisyyden ennaltaehkäisemisessä.

Lue lisää Kaverisovelluksesta.

Kehitysvammaliitto ry

Suomessa syntyy vuosittain 600-3 000 lasta, jotka kärsivät jonkinasteisesta alkoholivauriosta. Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa kutsutaan kirjainyhdistelmällä FASD (fetal alcohol spectrum disorders).

Olemme kasvattaneet FASD-tietoisuutta yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa jo vuodesta 2015 lähtien. Tuomme teemaa näkyväksi vuosittain kansainvälisena FASD-päivänä 9.9. avaamalla myymälöidemme ovet yhdeksän minuuttia tavanomaista myöhemmin.

Vuodesta 2019 R-kioskit ja vuodesta 2020 lähtien S-ryhmän myymälät ovat olleet myös mukana FASD-kampanjassa aloittaen omissa myymälöissään alkoholinmyynnin FASD-päivänä yhdeksän minuuttia tavanomaista myöhemmin. 

Olemme tukeneet myös Kehitysvammaliiton Alkoholi puheeksi neuvolassa -hanketta. Sen tavoitteena on lisätä neuvolatyöntekijöiden osaamista ja uskallusta ottaa raskaana olevien alkoholinkäyttö ja sen riskit puheeksi.

Tutustu Kehitysvammaliittoon.

Mieli ry

Jopa joka kolmas suomalainen kokee joskus itsensä yksinäiseksi (lähde: Punainen Risti 2021). Apu yksinäisyyteen ei löydy Alkon hyllyltä, vaan paras apu yksinäisyyteen on yhteys toiseen ihmiseen. Tuellamme Mieli ry

  • vahvistaa Kriisipuhelimensa resursseja
  • laajentaa Solmussa-chatin aukioloaikoja sekä
  • vahvistaa Sekasin-chatin ja Sekasin-gaming resursseja

Mieli ry on toinen yksinäisyys-teemavuotemme pääyhteistyökumppanuuksista. Lisäksi Mieli ry:n Kriisipuhelimen numero sekä Sekasin-chat ovat mukana Alkon Huolikortissa.

Tutustu Mieli ry:hyn.

Nuorten Akatemia

Nuorten yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat syitä nuorten alkoholinkäytön taustalla.

Nuorten Akatemian Mahis-toiminta tähtää ennaltaehkäisemään nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä tarjoaa mielekästä vapaa-ajan toimintaa haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville nuorille. Tuemme Mahis-ryhmien toimintaa sekä tarjoamme Mahis-ohjaajille mahdollisuuden kehittää osaamistaan Fragile-taideterapia-koulutusten avulla. Alko on toiminut Mahiksen yrityskumppanina yli 20 vuotta. Lue lisää Mahis-toiminnasta täällä.

Tutustu Nuorten Akatemiaan.

Oulu Pride

Meille Alkossa monimuotoisuus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että arvostamme erilaisuutta ja kohtelemme kaikkia, niin henkilöstöä, yhteistyökumppaneita kuin asiakkaita yhdenvertaisesti.

Alko on vuonna 2022 Oulu Priden kumppanina nyt toista kertaa. Alkon alkoholiton kioski oli mukana Oulu Priden puistojuhlassa. Lisäksi juhlistimme Oulu Pridea paikallisesti Pride-lipuin ja Välivesi-nostoin.

Tutustu Oulu Prideen.

Suomen Paralympiakomitea ry

Suomen Paralympiakomitea on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. Paralympiakomitean tehtävänä on kehittää ja koordinoida suomalaista vammaisurheilua ja liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka.

Alko haluaa yhteistyöllä tukea ja edistää Paralympiakomitean urheiluseuraverkoston ja muun toiminnan tukemista. Alko tekee markkinointiyhteistytä Paraurheilun Kunniagalleria -tapahtumassa sekä sen yhteydessä tehtävässä stipendien luovutuksessa urheiluseuroille vuonna 2022.

Tutustu Paralympiakomiteaan.

Tutkimusyhteistyötä vastuullisuustyön tueksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ajantasainen ja luotettava tutkimustieto on tärkeässä roolissa vastuullisuustyötämme. Tutkimustiedon pohjalta vastuullisuustyön toimenpiteet voidaan kohdentaa tehokkaasti ja oikeisiin asioihin.

Tuemme THL:n julkaisemaa Juomatapatutkimusta, jossa kerätään tietoa suomalaisten alkoholin käyttötavoista ja alkoholiasenteista. Tutkimus tehdään kahdeksan vuoden välein. Tutustu tuoreimpaan, vuonna 2016 julkaistuun Juomatapatutkimukseen.

Lisäksi tuemme myös päihdealan tutkimusta ja artikkeleita julkaisevaa Yhteiskuntapolitiikka-lehteä, jonka julkaisijoista yksi on THL.

Tutustu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. 

Työterveyslaitos 

Alko on mukana Työterveyslaitoksen hankkeessa, jossa tutkitaan etä- ja monipaikkaisen työskentelyn vaikutuksia yksilön terveyteen ja alkoholinkäyttöön. Tutkimus- ja kehittämishanke Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä (EmoTyky) pyrkii selvittämään etätyön terveyskäyttäytymistä johtamisen ja työn organisoinnin näkökulmasta.

Tutkimus- ja kehittämishanke pyrkii vastaamaan muun muassa kysymyksiin etätyön mahdollisesta vaikutuksesta alkoholinkäyttöön sekä etätyöntekijöiden unen, ravinnon ja liikunnan saannista. Tutkimuksessa syvennytään selvittämään etätyöntekijöiden fyysisen terveyden ja alkoholinkäytön lisäksi myös etätyön yhteyttä psykososiaaliseen kuormittavuuteen.

EmoTyky-hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Tutustu Työterveyslaitokseen.


Yhteistyötä suomalaisen luonnon puolesta

Pidä Lappi Siistinä ry

Tuemme pääyhteistyökumppanina PLS:n toimintaa, jonka tarkoituksena on säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö.

Tutustu Pidä Lappi Siistinä -toimintaan.

Pidä Saaristo Siistinä ry

Tuemme PSS:n työtä Väliveden myyntituotoilla. Tuki käytetään erityisesti SiistiBiitsi-hankkeen mobiilisovelluksen kehitystyöhön ja ylläpitoon.

Tutustu Pidä Saaristo Siistinä -toimintaan.

Yhteistyötä hankintaketjun vastuullisuuden edistämiseksi

Pohjoismainen alkoholimonopolien yhteistyö lisää vaikuttavuutta

Kaikkia pohjoismaisia alkoholimonopoleja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Fär-saarilla yhdistää laissa määritetty perustehtävä alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Lisäksi tavoite hankintaketjujen vastuullisuuden lisäämiseksi on Pohjoismaille yhteinen.

Pohjoismaisessa yhteistyössä keskitytään edistämään ihmis- ja työoikeuksien sekä hyvien työolosuhteiden toteutumista koko hankintaketjussa sekä edistetään yhdessä kestävän kehityksen periaatteita. Lue lisää pohjoismaisesta yhteistyöstä täällä.

Artikkelin pääkuva: Unsplash