Yhteistyökumppanuuksilla tuetaan strategisia vastuullisuustavoitteita

Alko tekee yhteistyötä usean eri yhteistyökumppanin kanssa. Kumppanuuksiemme tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja yhteiskunnassa, parantaa tuotteiden ja niiden hankintaketjujen ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sekä tukea työtä suomalaisen luonnon tilan parantamiseksi.

Yhteistyökumppanuudet tukevat Alkon missiota ja strategian mukaisia tavoitteita. Tutustu tarkemmin Alkon yhteistyö, lahjoitus ja -sponsorointi -periaatteisiin.

Alkon yhteistyökumppanit

Yhteistyötä alkoholin haittavaikutusten ehkäisemiseksi yhteiskunnassa

Yhteistyötä suomalaisen luonnon puolesta

Yhteistyötä hankintaketjun vastuullisuuden edistämiseksi

Yhteistyötä alkoholin haittavaikutusten ehkäisemiseksi

A-klinikkasäätiö

Olosuhteet perherauhan ylläpitämiseksi suomalaisissa kodeissa saattavat hankaloitua, mitä pitkäkestoisemmiksi koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolosuhteet muodostuvat. Symbolisena ja koko kansaa herättävänä tekona A-klinikkasäätiön Lasinen Lapsuus ja Helsingin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä julistavat Suomeen perherauhan lauantaina. Alko on mukana mahdollistamassa kampanjan toteuttamista osana alkoholihaittojen ennalta ehkäisevää vastuullisuustyötä. Lue uutinen Perherauhan julistamisesta uutishuoneessa ja tutustu kampanjasivustoon perherauhanjulistus.fi.

Alko tekee yhteistyötä A-klinikkasäätiön kanssa myös päihdehaittojen ehkäisemiseksi työpaikoilla. Yhteistyössä on syntynyt esimerkiksi Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokoulutus, joka on suunnattu kaikille työyhteisöille päihdehaittojen ehkäisemiseen ja vähentämiseen.

A-klinikkasäätiö on Alkon Lasten seurassa sekä Selvästi hyvää -vastuullisuusohjelmien kumppani. Lisäksi A-klinikkasäätiö on mukana asiantuntijajäsenenä useassa Alkon vastuullisuusprojektissa.

Tutustu A-klinikkasäätiöön.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Alkoholinkäyttö aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla vähintään 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Kustannuksia voi aiheutua esimerkiksi poissaoloista tai työtapaturmista.

Alko tekee yhteistyötä EHYTin kanssa alkoholinkäyttöön liittyvän tiedon tuottamiseksi. Esimerkiksi vuonna 2018 julkaistiin Numerot puhuvat -tutkimusraportti, jossa kerrottiin keinoista alkoholin aiheuttamien taloudellisten tappioiden vähentämiseksi työpaikoilla.

Tutustu Ehkäisevä Päihdetyö EHYTiin.

Helsingin Nuorkauppakamari

Alkoholilla on merkittävä rooli poliisin työtehtävissä. Esimerkiksi 50 % kaikista pahoinpitelytapauksista alkoholilla on osuutta asiassa.

Alko tukee poliisin tärkeää työtä olemalla mukana Vuoden Poliisin palkitsemisessa. Vuoden Poliisi -valinnan tekevät yhteistyössä Helsingin Nuorkauppakamari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto sekä Poliisihallitus. Lue lisää Vuoden Poliisi -valinnoista.

Tutustu Helsingin Nuorkauppakamariin.

Kehitysvammaliitto ry

Suomessa syntyy vuosittain 600-3 000 lasta, jotka kärsivät jonkinasteisesta alkoholivauriosta. Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa kutsutaan kirjainyhdistelmällä FASD (fetal alcohol spectrum disorders).

Alko on tehnyt yhteistyötä Kehitysvammaliiton kanssa FASD-tietoisuuden kasvattamiseksi jo usean vuoden ajan. Tuomme teemaa näkyväksi vuosittain FASD-päivänä 9.9. avaamalla myymälöiden ovet kello 9.09. Lue, miksi alkoholi ja raskaus eivät sovi yhteen.

Tutustu Kehitysvammaliittoon.

Koulutus Elämään Säätiö

Varhaisella iällä alkoholille altistuminen lisää myöhemmin todennäköisyyttä alkoholiriippuvuuteen ja kasvattaa riskiä alkoholin haittavaikutuksiin. Onkin tärkeää antaa neuvoja ja tukea lasten ja nuorten ensimmäisiin päihdekohtaamisiin ja päihteistä kieltäytymiseen.

Koulutus Elämään Säätiön ja Alkon yhteinen Harold-peli kannustaa lapsia ja nuoria tekemään hyvinvointia ja terveyttä edistäviä valintoja arjessaan. Lisäksi peli tarjoaa tietoa energiajuomien, tupakkatuotteiden ja alkoholin haitallisista vaikutuksista.

Pelin tavoitteena on kasvattaa alakouluikäisten lasten tietoutta hyvän yöunen, terveellisen ravinnon ja mielekkään vapaa-ajan positiivisista vaikutuksista omaan hyvinvointiin sekä kertoa päihteiden haitallisista vaikutuksista, tukien nuoren valmiutta kieltäytyä päihteistä, kun tilanne ensimmäisen kerran tulee eteen. 

Lue lisää Harold-pelistä.

Tutustu Koulutus Elämään Säätiöön.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Arviolta jopa 65 000-70 000 suomalaisen lapsen vanhemmalla on alkoholi- tai muu päihdeongelma. Päihteet ovat siis osa valitettavan monen suomalaisen perheen arkea ja vaikuttavat monen lapsen elämään.

Alko tuottaa yhteistyössä MLL:n kanssa erilaista perheille suunnattua materiaalia päihteisiin liittyen.

MLL on myös yksi Alkon Lasten seurassa -vastuullisuusohjelman kumppaneista. Lisäksi MLL on asiantuntijajäsenenä mukana useassa Alkon vastuullisuusprojektissa.

Tutustu Mannerheimin lastensuojeluliittoon.

Nuorten akatemia

Nuorten syrjäytyminen on yksi nuorten alkoholinkäyttöön linkittyvistä syistä.

Alkon tukema Nuorten Akatemian Mahis-toiminta tähtää ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja tarjoaa mielekästä vapaa-ajan toimintaa haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville nuorille. Lue lisää Mahis-toiminnasta täällä.

Tutustu Nuorten akatemiaan.

Olympiakomitea

Liikkuminen ja urheilun harrastaminen edistävät hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. Urheiluseuratoiminnalla on myös merkitystä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä, sillä seuratoiminta lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Alko ja Suomen Olympiakomitea haluavat yhdessä edistää kaikkien suomalaisten, mutta erityisesti lasten ja nuorten liikkumista, hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. Lue lisää yhteistyöstä.

Tutustu Olympiakomiteaan.

SubjectAid

Kiinnostus lisä- ja vierasaineisiin elintarvikkeissa on kasvanut jatkuvasti. Myös alkoholijuomat sisältävät lisä- ja vierasaineita, jotka saattavat aiheuttaa yliherkkyys- ja allergiaoireita.

SubjectAid-palvelun avulla opettajat ja opiskelijat saavat ilmaiseksi käyttöönsä opetusmateriaalia. Alkon Lisä- ja vierasaineet alkoholijuomissa -printtiesite on tilattavissa palvelun kautta. Esitteen sähköinen versio on saatavilla täällä.

Tutustu SubjectAidiin.

Suomen Vanhempainliitto

Vanhempien kanssa käydyt keskustelut ja kotoa saatava tuki auttavat lasta ymmärtämään paremmin tilanteita, joissa lapsi kohtaa ensimmäistä kertaa päihteitä. Kotoa saatu malli ja opit auttavat lasta ja nuorta myös kieltäytymään tarjotuista päihteistä.

Alko tekee yhteistyötä Vanhempainliiton kanssa tuottaakseen materiaalia vanhempien tueksi, joiden avulla vanhemmat voivat edesauttaa lasten ja nuorten päihdekohtaamisia. Vanhempainliitto on yksi Alkon Lasten seurassa -vastuullisuusohjelman kumppaneista. Vanhempainliitto on myös asiantuntijajäsenenä mukana useassa Alkon vastuullisuusprojektissa.

Tutustu Vanhempainliittoon.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos

Ajantasainen ja luotettava tutkimustieto on tärkeässä roolissa Alkon vastuullisuustyössä. Tutkimustiedon pohjalta vastuullisuustyön toimenpiteet voidaan kohdentaa tehokkaasti ja oikeisiin asioihin.

Alko tukee THL:n julkaisemaa Juomatapatutkimusta, jossa kerätään tietoa suomalaisten alkoholin käyttötavoista ja alkoholiasenteista. Tutkimus tehdään kahdeksan vuoden välein. Tutustu tuoreimpaan, vuonna 2016 julkaistuun Juomatapatutkimukseen.

Alko tukee myös päihdealan tutkimusta ja artikkeleita julkaisevaa Yhteiskuntapolitiikka-lehteä, jonka julkaisijoista yksi on THL.

THL on myös yksi Alkon Lasten seurassa -vastuullisuusohjelman kumppaneista.

Tutustu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen.

Ay Törmi & Törmi

Vanhemman tai muun läheisen alkoholinkäytön varjossa eläneet lapset ja nuoret joutuvat kohtaamaan haastavia tunteita.

Näitä tilanteita ja kokemuksia käsitellään Alkon tukemissa ja hahmoterapeutti, psykodraamaohjaaja, teatteritaiteen maisteri Heikki Törmin tuottamissa MiniFragile-esityksissä sekä Fragile-draamatyöpajoissa. Lue lisää Fragile-työpajoista ja -näytelmästä.

Yhteistyötä suomalaisen luonnon puolesta

Pidä Lappi Siistinä ry

Alko tukee pääyhteistyökumppanina PLS:n toimintaa, jonka tarkoituksena on säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö.

Tutustu Pidä Lappi Siistinä -toimintaan.

Pidä Saaristo Siistinä ry

Alko tukee PSS:n työtä Väliveden myynti