Yhteistyökumppanuuksilla tuetaan strategisia vastuullisuustavoitteita

Alkon yhteistyökumppanuuksien tavoitteena on muun muassa alkoholihaittojen vähentäminen sekä suomalaisen luonnon tilan parantaminen.

Alko tekee yhteistyötä usean eri yhteistyökumppanin kanssa. Kumppanuuksiemme tavoitteina ovat ennaltaehkäistä ja vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja yhteiskunnassa, edistää suomalaisten hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea työtä suomalaisen luonnon tilan parantamiseksi.

Yhteistyökumppanuudet tukevat Alkon missiota ja strategian mukaisia tavoitteita. Tutustu tarkemmin Alkon lahjoitusten ja yhteistyön periaatteisiin.

Alkon yhteistyökumppanit

Yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi sekä alkoholin haittavaikutusten ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Yhteistyötä suomalaisen luonnon puolesta

Yhteistyötä hankintaketjun vastuullisuuden edistämiseksi

Yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi sekä alkoholin haittavaikutusten ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Suomalaisista vähintään 13 %, eli yli puoli miljoonaa ihmistä, juo alkoholia yli riskirajan (lähde: Juomatapatutkimus 2016). Alkoholi aiheuttaa haittoja niin henkilölle itselleen, mutta myös läheisille. Työpaikoilla alkoholi aiheuttaa vähintään 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset esimerkiksi poissolojen ja työtapaturmien kautta.

Pitkäaikainen yhteistyömme Ehkäisevä Päihdetyö EHYTin kanssa tähtää alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisyyn sekä alkoholinkäyttöön liittyvän tiedon tuottamiseen. Alkon tuella on esimerkiksi

EHYTin Päihdeneuvonnan puhelinnumero on myös mukana Alkon Huolikortissa.

Tutustu Ehkäisevä Päihdetyö EHYTiin.

Ensi- ja turvakotien liitto

Alkoholi on lähisuhdeväkivallan riskitekijä. Humalatila ja etenkin pitkäaikainen alkoholinkäyttö heikentää kykyä havainnoida toisten käyttäytymistä ja puhetta sekä hämärtää suhteellisuudentajua, joiden vuoksi ristiriitatilanteiden riski kasvaa.

Vauvaa odottava äiti tai vauvaperhe tarvitsee erityistä tukea, mikäli alkoholi aiheuttaa perheessä ongelmia.

Yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa tuotamme materiaalia ja koulutusta Alkon myymälöiden tueksi tilanteisiin, joissa asiakkaamme on esimerkiksi joutunut lähisuhdeväkivallan uhriksi tai odottavan tai vauvaperheen äidin päihteidenkäyttö herättää huolta.

Ensi- ja turvakotien liiton verkkosivustot vauvaperhe.fi sekä nettiturvakoti.fi ovat mukana Alkon Huolikortissa.

Tutustu Ensi- ja turvakotien liittoon.

Helsingin Nuorkauppakamari

Alkoholilla on merkittävä rooli poliisin työtehtävissä. Esimerkiksi 50 % kaikista pahoinpitelytapauksista alkoholilla on osuutta asiassa.

Tuemme poliisin tärkeää työtä olemalla mukana Vuoden Poliisin palkitsemisessa. Vuoden Poliisi -valinnan tekevät yhteistyössä Helsingin Nuorkauppakamari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto sekä Poliisihallitus. Lue lisää Vuoden Poliisi -valinnoista.

Tutustu Helsingin Nuorkauppakamariin.

HelsinkiMissio

Suomessa jopa joka kolmas on joskus yksinäinen (lähde: Punainen Risti 2021). Se tarkoittaa, että jokaisessa suomalaisessa työpaikassa on varmasti yksinäisyyttä kokevia. Yksinäisyys vaikuttaa ihmiseen monin tavoin esimerkiksi heikentäen hyvinvointia, vähentäen työtehokkuutta sekä vaikuttaen myös työpaikan ilmapiiriin ja organisaatiokulttuuriin.

Olemme mukana rakentamassa ja testaamassa HelsinkiMission käynnistämää, maailman ensimmäistä yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn työyhteisössä tähtäävää Work to Belong -ohjelmaa. Tuemme ohjelman kehitystä 50 000 eurolla, jottei kukaan jää yksin työpaikallakaan.

HelsinkiMissio on toinen Alkon yksinäisyys-teemavuoden pääyhteistyökumppaneista. Lisäksi HelsinkiMission Apua yksinäisyyteen -verkkosivusto sekä Yksinäisyys-tehtäväkirja ovat mukana Alkon Huolikortissa.

Tutustu HelsinkiMissioon.

Helsinki Pride

Meille Alkossa monimuotoisuus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että arvostamme erilaisuutta ja kohtelemme kaikkia, niin henkilöstöä, yhteistyökumppaneita kuin asiakkaita yhdenvertaisesti.

Alko on Helsinki Priden virallisena kumppanina jo kolmatta vuotta. Alkon Välivesi näkyy Pride-viikon tapahtumissa. Lisäksi juhlistamme Pridea pääkaupunkiseudun myymälöissämme Pride-lipuin ja Välivesi-nostoin.

Tutustu Helsinki Prideen.

Joulupuu ry

Alkon vastuullisuustyön tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä yhteiskunnassa. Tämän saman tavoitteen kanssa tekee työtä Joulupuu, jonka tavoitteena on erityisesti lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentäminen.

Tuemme vuoden 2021 Joulupuu-keräystä kansallisena pääyhteistyökumppanina. Lisäksi järjestämme myymälöissämme ympäri Suomen Joulupuu-keräyspisteitä, joihin henkilökuntamme sekä asiakkaamme voivat tuoda oman lahjoituksensa lastensuojelun piirissä, huostaan otettuna, sijaisperheessä, lastenkodissa tai muutoin perhetilanteen vuoksi haastavassa tilanteessa olevalle lapselle tai nuorelle.

Tutustu Joulupuuhun.

Kehitysvammaliitto ry

Suomessa syntyy vuosittain 600-3 000 lasta, jotka kärsivät jonkinasteisesta alkoholivauriosta. Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa kutsutaan kirjainyhdistelmällä FASD (fetal alcohol spectrum disorders).

Olemme kasvattaneet FASD-tietoisuutta yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa jo vuodesta 2015 lähtien. Tuomme teemaa näkyväksi vuosittain kansainvälisena FASD-päivänä 9.9. avaamalla myymälöidemme ovet yhdeksän minuuttia tavanomaista myöhemmin.

FASD-päivänä 9.9.2020 haastoimme kampanjaan myös muut päivittäistavarakaupat. Haasteeseemme vastasivat R-kioski sekä S-ryhmät myymälät aloittaen omissa myymälöissään alkoholinmyynnin FASD-päivänä yhdeksän minuuttia tavanomaista myöhemmin. Jatkamme haastetta myös vuonna 2021.

Tuemme myös Kehitysvammaliiton Alkoholi puheeksi neuvolassa -hanketta. Sen tavoitteena on lisätä neuvolatyöntekijöiden osaamista ja uskallusta ottaa raskaana olevien alkoholinkäyttö ja sen riskit puheeksi.

Tutustu Kehitysvammaliittoon.

Mieli ry

Jopa joka kolmas suomalainen kokee joskus itsensä yksinäiseksi (lähde: Punainen Risti 2021). Apu yksinäisyyteen ei löydy Alkon hyllyltä, vaan paras apu yksinäisyyteen on yhteys toiseen ihmiseen. Tuellamme Mieli ry

  • vahvistaa Kriisipuhelimensa resursseja
  • laajentaa Solmussa-chatin aukioloaikoja sekä
  • vahvistaa Sekasin-chatin ja Sekasin-gaming resursseja

Mieli ry on toinen yksinäisyys-teemavuotemme pääyhteistyökumppanuuksista. Lisäksi Mieli ry:n Kriisipuhelimen numero sekä Sekasin-chat ovat mukana Alkon Huolikortissa.

Tutustu Mieli ry:n.

Nuorten Akatemia

Nuorten yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat syitä nuorten alkoholinkäytön taustalla.

Nuorten Akatemian Mahis-toiminta tähtää ennaltaehkäisemään nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä tarjoaa mielekästä vapaa-ajan toimintaa haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville nuorille. Tuemme Mahis-ryhmien toimintaa sekä tarjoamme Mahis-ohjaajille mahdollisuuden kehittää osaamistaan Fragile-taideterapia-koulutusten avulla. Lue lisää Mahis-toiminnasta täällä.

Tutustu Nuorten Akatemiaan.

Olympiakomitea

Urheilu ja aktiivinen arkiliikunta edistävät hyvinvointia ja tukevat terveellisiä elämäntapoja. Suomi on urheiluseurojen maa, sillä jopa joka kolmas suomalainen on mukata urheiluseuratoiminnassa tavalla tai toisella. Seuratoiminta lisää yhteisöllisyyttä, luo yhteenkuuluvuutta sekä ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Haluamme yhdessä Olympiakomitean kanssa edistää suomalaisten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. Osana yhteistyötämme

Tutustu Olympiakomiteaan.

Oulu Pride

Meille Alkossa monimuotoisuus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että arvostamme erilaisuutta ja kohtelemme kaikkia, niin henkilöstöä, yhteistyökumppaneita kuin asiakkaita yhdenvertaisesti.

Alko on Oulu Priden kumppanina nyt ensimmäistä kertaa. Alkon Välivesi näkyy Oulu Priden tapahtumissa. Lisäksi juhlistamme Pridea Oulun myymälöissämme Pride-lipuin ja Välivesi-nostoin.

Tutustu Oulu Prideen.

Suomen Vanhempainliitto

Vanhempien kanssa käydyt keskustelut ja kotoa saatava tuki auttavat lasta ymmärtämään paremmin tilanteita, joissa lapsi kohtaa ensimmäistä kertaa päihteitä. Kotoa saatu malli ja opit auttavat lasta ja nuorta myös kieltäytymään tarjotuista päihteistä.

Alko tekee yhteistyötä Vanhempainliiton kanssa tuottaakseen materiaalia vanhempien tueksi, joiden avulla vanhemmat voivat keskustella lasten ja nuorten kanssa päihteistä.

Tutustu Vanhempainliittoon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ajantasainen ja luotettava tutkimustieto on tärkeässä roolissa vastuullisuustyötämme. Tutkimustiedon pohjalta vastuullisuustyön toimenpiteet voidaan kohdentaa tehokkaasti ja oikeisiin asioihin.

Tuemme THL:n julkaisemaa Juomatapatutkimusta, jossa kerätään tietoa suomalaisten alkoholin käyttötavoista ja alkoholiasenteista. Tutkimus tehdään kahdeksan vuoden välein. Tutustu tuoreimpaan, vuonna 2016 julkaistuun Juomatapatutkimukseen.

Lisäksi tuemme myös päihdealan tutkimusta ja artikkeleita julkaisevaa Yhteiskuntapolitiikka-lehteä, jonka julkaisijoista yksi on THL.

Tutustu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen.

Ay Törmi & Törmi

Vanhemman tai muun läheisen alkoholinkäytön varjossa eläneet lapset ja nuoret joutuvat kohtaamaan haastavia tunteita, ja lapsuuden kokemukset voivat seurata ja vaikuttaa elämään vielä aikuisenakin.

Tuemme Heikki Törmin tuottamia MiniFragile-esityksiä sekä Fragile-draamatyöpajoja, jotka käsittelevät lasten ja nuorten kokemuksia vanhemman haitallisesta alkoholinkäytöstä. Lue lisää Fragile-työpajoista ja -esityksistä.

Yhteistyötä suomalaisen luonnon puolesta

Pidä Lappi Siistinä ry

Tuemme pääyhteistyökumppanina PLS:n toimintaa, jonka tarkoituksena on säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö.

Tutustu Pidä Lappi Siistinä -toimintaan.

Pidä Saaristo Siistinä ry

Tuemme PSS:n työtä Väliveden myyntituotoilla. Tuki käytetään erityisesti SiistiBiitsi-hankkeen mobiilisovelluksen kehitystyöhön ja ylläpitoon.

Tutustu Pidä Saaristo Siistinä -toimintaan.

Yhteistyötä hankintaketjun vastuullisuuden edistämiseksi

Pohjoismainen alkoholimonopolien yhteistyö lisää vaikuttavuutta

Kaikkia pohjoismaisia alkoholimonopoleja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Fär-saarilla yhdistää laissa määritetty perustehtävä alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Lisäksi tavoite hankintaketjujen vastuullisuuden lisäämiseksi on Pohjoismaille yhteinen.

Pohjoismaisessa yhteistyössä keskitytään edistämään ihmis- ja työoikeuksien sekä hyvien työolosuhteiden toteutumista koko hankintaketjussa sekä edistetään yhdessä kestävän kehityksen periaatteita. Lue lisää pohjoismaisesta yhteistyöstä täällä.

Artikkelin pääkuva: Shutterstock