Mahis-ryhmissä ehkäistään nuorten syrjäytymistä

Nuorten Akatemian Mahis-toiminta ennaltaehkäisee nuorten syrjäytymistä ja tarjoaa mielekästä vapaa-ajan toimintaa haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville nuorille.

Mahiksen avulla nuoret saavat mahdollisuuden osallistua itseään innostavaan ja kiinnostavaan vapaa-ajan toimintaan, jonka sisällön he ovat myös itse suunnitelleet. Alko on tukenut Mahis-ryhmien työtä jo vuodesta 2001 alkaen, ja vuonna 2020 vietettiin yhteistyön 20-vuotisjuhlavuotta.

Positiivista ja päihteetöntä vapaa-ajan viettoa

Tutun ja turvallisen aikuisen ohjaajan lisäksi myös toisten nuorten tarjoama vertaistuki ja tärkeä ryhmään kuulumisen tunne tarjoavat tukea nuorten haastaviin elämäntilanteisiin. Monien kohdalla haavoittuvuutta ja eriarvoisuuden tunnetta synnyttää esimerkiksi oma tai perheenjäsenen alkoholinkäyttö.

Mahis-toiminnan myötä nuorilla on tilaisuus pohtia omaa suhdettaan alkoholiin. Moni nuori on kertonut, että jos Mahis-toimintaa ei olisi, saattaisi aika kulua piireissä, jossa alkoholia käytetään. Nuoret saavat ryhmästä keinoja ja apua omaa elämää koskevaan päätöksen tekoon sekä tukea perheessä olevien haasteiden käsittelyyn.

Nuori tarvitsee aikuisen kuuntelijan

Nuori tarvitsee tuekseen ja turvakseen luotettavan aikuisen, jonka kanssa keskustella haastavistakin aiheista, joita aikuiseksi kasvamiseen liittyy. Jos tilanne kotona on ongelmallinen esimerkiksi alkoholinkäytön vuoksi, voi aikuista juttuseuraa löytyä Mahis-ryhmän ohjaajista.

Alko tarjoaa Mahis-ohjaajille mahdollisuuden osallistua Fragile-draamatyöpajakoulutukseen. Koulutus mahdollistaa draamatyöpajojen vetämisen ja vapaaehtoistyön nuorten kanssa. Lue lisää Fragile-draamatyöpajoista.

Lue lisää Nuorten Akatemian Mahis-toiminnasta.

Artikkelin pääkuva: Kuvatoimisto Gorilla