Alkohol på arbetsplatsen – bra jobb nyktert

Det är svårt för vem som helst att ingripa i en medarbetares eller kollegas alkoholproblem. Problemet får dock inte utvecklas så långt att man måste ingripa. Ju tidigare problemet förs på tal, desto bättre.

Alltid behöver drickandet inte överskrida riskgränserna, utan också nackdelarna med måttligt alkoholbruk kan återspeglas i arbetslivet i form av en försämrad arbetseffektivitet. Var och en, både chefen och kollegerna, är berättigade och skyldiga att föra ärendet på tal om en kollegas tillstånd väcker oro. Med tanke på en medarbetare som har problem gör en saklig och öppen inställning det något lättare att även behandla svåra frågor.

Ökar förändringar i arbetslivet alkoholproblem?

Automation, robotik och digitalisering förändrar arbetslivet kraftigt. Rutinarbetet minskar och behovet av kreativt tänkande ökar. Arbetslivet kräver mer självorganisering, eftersom det inte längre är tids- eller platsbundet. Gränsen mellan arbete och fritid kan suddas ut, och alkohol kan bli en markör för att arbetsdagen är slut.

Det föränderliga arbetslivet kan också öka arbetsstressen, som man kanske försöker lindra med alkohol. Alkohol är dock ett dåligt botemedel mot stress även om ett glas eller ett par kan vara avkopplande, eftersom alkohol som druckits på kvällen försämrar sömnens kvalitet. Det påverkar i sin tur arbetsförmågan och uppmärksamheten följande dag. Läs mer om varför alkohol inte är bra sömnmedicin.

Alkohol i arbetsgemenskapen – verktyg på arbetsplatsen

Arbetsplatsens missbruksprogram är ett dokument, som bland annat beskriver det förebyggande missbruksarbetet samt målen och förfarandena för remiss till vård. Missbruksprogrammet är ett hjälpmedel som styr verksamheten samt ett stödsystem och verktyg för ledningen. Dessutom förebygger det effektivt negativa konsekvenser av missbruk och främjar arbetshälsan.

Den förebyggande missbruksverksamheten utgör en del av arbetshälso- och arbetarskyddsarbetet på arbetsplatserna. Även företagshälsovården har en aktiv roll i förebyggandet av missbruksproblem. Därför är det särskilt viktigt att arbetsgivaren och företagshälsovården samarbetar i missbruksfrågor.

Läs mer om arbetsplatsens missbruksarbete och missbruksprogram på Arbetarskyddscentralens webbplats.

Alkohol orsakar stora kostnader på arbetsplatser

Enligt undersökningen Numerot Puhuvat, som beställts av Ehyt ry och finansierats av Alko, orsakar alkoholbruk årliga kostnader på minst 500 miljoner euro på finländska arbetsplatser. Det är en måttlig uppskattning, eftersom den faktiska siffran kan vara hela 900 miljoner euro. Direkta alkoholrelaterade kostnader är till exempel frånvaro på grund av berusning eller baksmälla och förlust av arbetsinsatser eller arbetsolyckor till följd av detta. Exempel på indirekta kostnader är kostnader för rekrytering och introduktion av nya personer som anställs i stället för uppsagda.

Av undersökningen framgår också att relevanta åtgärder för att förebygga och minska alkoholrelaterade negativa konsekvenser på arbetsplatserna återbetalar sig. Besparingar uppstår till exempel när produktiviteten förbättras och sjukskrivningarna minskar. Utöver ekonomiska konsekvenser är det viktigt att förebygga missbruk på arbetsplatserna ur ett mänskligt perspektiv.

Programmet Nykter på jobbet lyfter fram de negativa alkoholrelaterade konsekvenserna i arbetslivet

Alkos program Nykter på jobbet infördes 2015. Programmets samarbetspartner är A-klinikstiftelsen, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT ry, FPA, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen. Målet för programmet är att väcka diskussion och producera material och verktyg relaterade till missbruk i arbetslivet tillsammans med samarbetspartnerna.

Källor:
Arbetarskyddscentralen
Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf