Styrstångsfylleri är en risk i trafiken

Finländarna har en tillåtande inställning till att cykla berusad, trots att alkohol har en betydande roll i olyckor som sker på cykel eller elsparkcykel. Styrstångsfylleri är ett brott enligt lagen, exempelvis om en berusad cyklist kolliderar med en fotgängare.

Var fjärde finländare gjort sig skyldig till styrstångsfylleri, dvs. cyklat medan de varit berusade. Finländarna ganska lätt på styrstångsfylleri: hela 45 procent av alla finländare anser att det är acceptabelt att cykla när man är berusad.

Enligt en undersökning har alkohol ändå spelat en roll i var tredje cykelolycka som lett till personskador. Alkohol spelar också en betydande roll i olyckor med elsparkcyklar. Olyckor är vanligast på veckoslutsnätter under sommarmånaderna.

Styrstångsfylleri är ett brott enligt lagen

Styrstångsfylleri, det vill säga trafikfylleri med motorlöst fordon, definieras som ett brott i lag. Om en berusad cyklist eller elsparkcyklist äventyrar någon annans säkerhet kan han eller hon dömas till böter eller till fängelse i högst tre månader. Brottsrekvisiten uppfylls exempelvis om cyklisten kolliderar med en fotgängare.

Hur påverkar alkohol förmågan att åka cykel eller elsparkcykel?

Redan en lindrig berusning på under 0,25 promille försämrar vår uppmärksamhet. Högre promilletal än detta gör oss klumpigare, försämrar våra reaktionstider och gör det svårare för oss att kontrollera våra rörelser. Faran för olyckor ökar också i och med att vårt omdöme försämras och vi är benägna att ta större risker. Läs mer om hur berusningstillstånd påverkar kroppen.

Tips för säker cykling och elsparkcykling

  • Undvik att åka cykel eller elsparkcykel om du är berusad – tänk på din egen och andras säkerhet. Om du har druckit alkohol, lämna cykeln eller elsparkcykeln stående.
  • Iaktta alltid trafikreglerna och använd sunt förnuft. Elsparkcykling omfattas av samma regler som cykling.
  • Ta hänsyn till andra trafikanter och reglera alltid din körhastighet efter situationen.
  • Använd alltid hjälm.
  • Glöm inte heller den övriga säkerhetsutrustningen. Lampa och reflexer är en billig livförsäkring när du röra sigi skymning eller mörker.

Källor:
Finlex
Trafikskyddet
Hälsobiblioteket

Artikelbild: Folio Images