Styrstångsfylleri är en risk i trafiken

Visste du att var fjärde finländare gjort sig skyldig till styrstångsfylleri, dvs. cyklat medan de varit berusade? Dessutom tar finländarna ganska lätt på styrstångsfylleri: hela 45 procent av alla finländare anser att det är acceptabelt att cykla när man är berusad.

Enligt en undersökning har alkohol ändå spelat en roll i var tredje cykelolycka som lett till personskador. Största delen av olyckorna blir emellertid aldrig rapporterade, och i verkligheten torde det ske betydligt fler olyckor än statistiken visar. Den som cyklar berusad glömmer också lätt att ta hjälmen på sig, vilket ökar risken för skador på huvudet. Olyckor är vanligast under sommarmånaderna och på veckoslutsnätter.

Styrstångsfylleri är ett brott enligt lagen

Styrstångsfylleri, dvs. trafikfylleri med motorlöst fordon, definieras som ett brott i lag. Om en berusad cyklist äventyrar någon annans säkerhet kan han eller hon dömas till böter eller till fängelse i högst tre månader. Brottsrekvisiten uppfylls exempelvis om en berusad cyklist kolliderar med en fotgängare.

Hur påverkar alkohol vår förmåga att cykla?

Redan en lindrig berusning försämrar vår förmåga att hantera en cykel. En berusning på under 0,25 promille försämrar vår uppmärksamhet. Högre promilletal än detta gör oss klumpigare, försämrar våra reaktionstider och gör det svårare för oss att kontrollera våra rörelser. Vårt omdöme försämras och vi är benägna att ta större risker. Allt detta ökar faran för olyckor. Läs mer om hur berusningstillstånd påverkar kroppen.

Tips för trygg cykling

  • Undvik att cykla om du är berusad – tänk på din egen och andras säkerhet. Om du har druckit alkohol, lämna cykeln i cykelstället eller led den hem.
  • Iaktta alltid trafikreglerna och använd sunt förnuft.
  • Ta hänsyn till andra trafikanter och reglera alltid din körhastighet efter situationen.
  • Ge tecken med handen när du tänker svänga.
  • Använd alltid cykelhjälm när du cyklar.
  • Glöm inte heller den övriga säkerhetsutrustningen. Cykellampa och reflexer är en billig livförsäkring när du cyklar i skymning eller mörker.
  • Sköt om att cykeln är i skick, i synnerhet att bromsarna fungerar.

Källor:
Finlex
Trafikskyddet
Hälsobiblioteket