Vinförfalsking kan vara ett lockande brott

Vin är inte förskonat från förfalskning. Under de senaste åren har man kunnat läsa om flera vinförfalskningar på olika håll i världen. Förfalskning verkar vara ett växande problem inom vinvärlden, men hittills har inga förfalskningar upptäckts i Finland.

Docent Pekka Lehtonen, som ledde Laboratoriet för alkoholkontroll (ACL) fram till år 2014 och som länge varit engagerad i Internationella vinorganisationen (OIC) minns flera vinförfalskningar som fått stor publicitet. Någon egen erfarenhet av vinfalsarier har han dock inte.

”Min bedömning är att den nordiska kvalitetskontrollen, den nordiska testningen och det därmed förbundna samarbetet verkar förebyggande”, säger han och syftar på bland annat Alkos kvalitetskontrolls och Laboratoriets för alkoholkontroll sensoriska och kemiska analysverksamhet.

”I allmänhet räcker basanalyserna för att påvisa dryckens äkthet, i synnerhet om man har en ursprungsdryck som referens.”

Både kvalitet och ursprung målet för vinförfalskningar

Vinförfalskning handlar i allmänhet om falsk kvalitet och/eller uppdiktat ursprung. Ett vanligt förfaringssätt är att presentera den äkta varan vid upphandlingstillfället och sedan leverera ett falsarium till kunden. Sådana bedrägerier förekommer framförallt i premiumklassen.

Enligt Pekka Lehtonen förekommer förfalskningar även i de lägre prisklasserna.

”Då gäller det volymvaror. För några år sedan såldes ett stort parti förmånligt spanskt rosévin som dyrbart franskt kvalitetsvin med hjälp av förfalskade ursprungsintyg och etikettmärkningar. Eftersom det handlade om 10 miljoner flaskor skulle förövarna ha gjort oförtjänta miljonvinster.”

Dryckernas kvalitetskontroll intensifieras i Finland

Vinförfalskningar kan fläcka producenternas rykte. I värsta fall leder konsumenternas rädsla och misstänksamhet till att priset på den riktiga produkten störtdyker. Falsarierna är i regel ofarliga för hälsan.

”Skadan är närmast ekonomisk och djupt irriterande. Eftersom patogener inte trivs i vin är risken för hälsovådliga effekter mycket liten.

Ifråga om starka drycker är situationen en annan: Om drycken är felaktigt destillerad kan den innehålla giftig metanol, som kan leda till blindhet och andra mycket allvarliga skador”, säger Pekka Lehtonen.

Kampen mot förfalskningar har intensifierats. Alko har nyligen funnit en europeisk partner som utför äkthetsanalyser. Laboratoriet hjälper Alko att identifiera bland annat vinförfalskningar.

Text Päivi Laakso, foto iStock