Juomahävikin pienentäminen ja hyödyntäminen Alkossa

Yksi Alkon vastuullisuustavoitteista on pienentää syntyvää juomahävikkiä. Hävikkiä syntyy muun muassa tuotteiden vanhentuessa ja asiakaspalautuksista. Hävikkijuomia hyödynnetään esimerkiksi biokaasun tuotannossa.

Alkossa syntyy yleisesti ottaen suhteellisen vähän hävikkiä tuotteiden hyvän säilyvyyden ansiosta. Litramääräisesti suuren volyymimme takia hävikki on kuitenkin tosiasia ja pienennämme syntyvää hävikkiä monin eri keinoin.

Juomahävikkiä syntyy vuosittain noin 0,3 % kaikista myydyistä juomalitroista. Esimerkiksi vuonna 2021 hävikkiä syntyi yhteensä noin 230 000 litraa. Suurin osa, 68 %, hävikkiin menevistä tuotteista on panimotuotteita, joiden parasta ennen -päiväys ylittyy. Hävikkiä syntyy myös tilanteissa, joissa tuotteita vedetään syystä tai toisesta pois myynnistä, tuote vaurioituu tai likaantuu merkittävästi kuljetusten aikana tai kun asiakas palauttaa tuotteen.

Juomahävikkiä pienennetään monin keinoin

Alkoholia sisältävien hävikkijuomien hyödyntäminen on haastavampaa, kuin esimerkiksi ruokahävikin hyödyntäminen. Emme myy alkoholijuomia alennuskampanjoilla, eikä juomia voi ruuan tapaan lahjoittaa esimerkiksi hyväntekeväisyyteen.

Tärkein keino juomahävikin pienentämiseksi on entistäkin parempi valikoimanhallinta, esimerkiksi tilausmäärien mahdollisimman tarkka ja oikea ennakointi sekä asiakkaiden tarpeita vastaavan valikoiman kehittäminen entisestään. Myös tuotteiden ostamiseen liittyviä toimintatapoja tarkastellaan säännöllisesti, ja esimerkiksi tuotenäytteiden määriä optimoidaan niin, että syntyvän hävikin määrä olisi mahdollisimman pieni.

Vaurioitunut pakkaus -kauluri pitää kolhuja saaneet juomapakkaukset myynnissä

Yksi konkreettinen toimenpide hävikin pienentämiseksi on tuotteen vaurioitunut pakkaus -kauluri, joka lanseerattiin loppuvuodesta 2021. Kuljetusten aikana tai myymälässä tuotteen etiketti voi revetä tai hanapakkaus saada kolauksen. Tähän saakka nämä tuotteet on hävitetty, vaikka itse tuote pakkauksen sisällä on täysin moitteeton, ulkoisista vaurioista huolimatta. Vaurioitunut pakkaus -kauluri mahdollistaa näiden tuotteiden myynnissä pitämisen.

Etiketti- ja pakkausvaurioisia tuotteita hävitetään Alkossa vuosittain noin 20 000 pakkausta. Vaurioitunut pakkaus -kaulurin ensimmäisen käyttövuoden aikana saimme vähennettyä etikettivaurioisten tuotteiden hävityksiä yli 3 000 pakkauksen verran.

Lue lisää vaurioitunut pakkaus -kaulurista.

Hävikkijuomia hyödynnetään biokaasun tuotannossa

Alkon koko hävikistä 80 % syntyy myymälöissä. Toistaiseksi taloudellisen ja ympäristönäkökulman kannalta ei pienien ja yksittäisten juomaerien keräämiseksi myymälöistä ole löydetty kestävää tapaa ja siksi juomat hävitetään myymälässä.

Suuret juomaerät ja keskusvarastolla syntynyt juomahävikki puolestaan toimitetaan yhteistyökumppanillemme, joka hyödyntää juomat biopolttoaineen valmistuksessa. Hävikkijuomien tuotepakkaukset pystytään suurimmaksi osaksi lajittelemaan ja kierrättämään materiaalinsa mukaan. Loppuosa pakkausmateriaaleista hyödynnetään energiana.

Glövikki – ylijäämäglögin uusi elämä marmeladina

Kausituotteet, kuten glögi, ovat yksi juomahävikin aiheuttajista. Lyhyen myyntisesongin takia glögiä jää joka talvi yli, eivätkä viimeiset käyttöpäivät riitä seuraavaan sesonkiin saakka. Valmistimme vuonna 2020 ylijääneestä alkoholittomasta Pihlajanmarjaglögistämme testierän Glövikki-marmeladia, jota jaettiin maistiaisina osassa Alkon myymälöistä joulun 2021 alla. Lue lisää Glövikistä.


Glövikki on valmistettu Alkon omasta alkoholittomasta Pihlajanmarjaglögistä.

Artikkelin pääkuva: Unsplash

Miten jokainen voi pienentää juomahävikkiä?