Tehdään lasten harrastuksista alkoholista vapaata aikaa

Lapsen taakka -kampanjan tavoitteena on herättää keskustelua siitä, että onko maltillisenkaan alkoholinkäytön kuuluttava joka tilanteeseen, kuten lasten harrastuksiin.

Arviolta 70 000 suomalaista lasta kasvaa perheessä, jossa ainakin toisella vanhemmista on vakava alkoholi- tai huumeongelma. Näitä lapsia ja nuoria on mukana myös erilaisissa liikunta- ja harrasteryhmissä. Tutkimuksen* mukaan yli puolet 9-15 -vuotiaista lapsista ja nuorista osallistui vuonna 2016 urheiluseuratoimintaan. Perheissä, joissa alkoholia käytetään liikaa voi lapsen oma harrastus olla tärkeä hengähdyshetki alkoholin varjostamasta arjesta. Aikuisen pääsääntöisesti kohtuullinen, mutta ajoittain harkitsematon alkoholinkäyttö voi olla ongelma, jos lapsen näkökulmaa ei oteta huomioon.

Alko on jo vuosien ajan tukenut Olympiakomitean kautta nuorisoa liikuttavia seuroja, joiden toiminnan tavoitteissa on päihteettömyyden edistäminen ja liikunnallinen elämäntapa. Urheilun parissa toimivat aikuiset ovat tärkeitä roolimalleja nuorille. Esiteini-ikäiset lapset ovat tutkimusten mukaan kaikista altteimpia vaikutteille. Siinä iässä lapsi elää kehitysvaihetta, jossa ympäristön vaikutuksella on suuri rooli. Samaistumisen kohteita haetaan niin kavereista kuin vanhemmista. Monille valmentaja on se suurin esikuva, jolla on paljon vaikutusvaltaa.

Lisätietoa:

*LIITU -tutkimus
Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot - vanhemmat, lapset ja alkoholi -kirja
Lasten seurassa -ohjelma -miltä aikuisten alkoholinkäyttö näyttää lasten silmin?