Alko tukee suomalaista urheiluseuratoimintaa yhdessä Olympiakomitean kanssa

Yhteistyön tavoitteena on tukea urheilua, liikuntaa ja terveellisiä elämäntapoja.

Alko jakaa vuosittain Kasva Urheilijaksi -stipendin sinettiseuralle, joka on edistänyt esimerkillisesti nuorten urheilijoiden kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Olympiakomitean ja Alkon yhteistyön tavoitteena on lisätä ohjaajien, valmentajien sekä lasten vanhempien tietoa ja taitoa terveellisten elämäntapojen edistämisessä sekä tukea urheilua harrastavien lasten ja nuorten päihteettömyyttä. Alko jakaa vuosittain Kasva Urheilijaksi -stipendin sinettiseuralle, joka on edistänyt esimerkillisesti nuorten urheilijoiden kokonaisvaltaista elämänhallintaa.

Tukea myös aikuisliikunnalle ja -urheilulle

Nuorisoliikuntaa tukevan stipendin lisäksi vuonna 2015 Alko ryhtyi tukemaan 10 000 euron stipendillä sellaisen urheiluseuran toimintaa, joka edistää näitä kriteereitä laajemmin omalla alueellaan myös aikuisliikunnassa ja -urheilussa. Stipendi jaetaan kerran vuodessa järjestettävässä Urheilugaalassa Vuoden urheiluseuraksi valitulle seuralle.

Alko on tukenut nuorisoa liikuttaneita seuroja jo vuodesta 2003 ensin Nuoren Suomen ja myöhemmin Valon, Valtakunnalliseen liikunta- ja urheiluorganisaation ja nykyään Olympiakomitean kautta. Tuki kohdistuu nuorisoa liikuttaville seuroille, joiden toiminnan tavoitteissa alkoholin haittojen ehkäisy ja liikunnallinen elämäntapa ovat keskeisiä.

Vuoden 2017 Urheilugaala

Vuoden urheiluseura valitaan tiistaina 17.1.2017. Ehdokkaita on tänä vuonna kaikkiaan viisi. Ehdokkaiden videoesittelyt ovat alla: