Symbolen Koldioxidneutralt hjälper att göra ansvarfullt val

För koldioxidneutrala produkter utsläppen har verifierat minskats och de återstående utsläppen har kompenserats.

Läs mer