Inte en droppe, men vanan

Redan ett glas kan ta musten ur dig.

Inte en droppe, men vanan – diskussion om alkohol

Syftet med Inte en droppe, men vanan är att väcka diskussion om vanor och situationer relaterade till alkoholkonsumtion.

Alkohol medför hälsomässiga och sociala konsekvenser för individer och samhället. Enligt en studie av Arbetshälsoinstitutet använder 39 procent av arbetande män och 14 procent av arbetande kvinnor alkohol över riskgränserna. Alkoholvanor kan påverka det egna och även närståendes välbefinnande. Enligt studier har ca en miljon finländare negativa erfarenheter av närståendes alkoholvanor.

Alkos uppgift går ut på ansvarsfull alkoholförsäljning. Temaveckorna Inte en droppe, men vanan i Alkos butiker är ett konkret ansvarstema med stor synlighet. Temat är aktuellt i Alkos butiker och kommunikationskanaler 18.2–31.3.2019.