Alkohol kan förstarka ångest och oro

Människor har i alla tider sökt tröst i alkoholen. Men i stället för att göra sinnet lättare kan ett fortsatt dagligt intag av alkohol leda till nedstämdhet och depression.

Alla människor möter motgångar och kriser i livet. Det kan vara jobbigt för psyket. Å andra sidan är de flesta människor bra på att hantera problem och svårigheter utan att den psykiska hälsan påverkas. Påfrestande händelser eller ständig stress kan leda till ökad konsumtion av alkohol. Alkohol kan tillfälligt dämpa ångest. Om alkoholen blir en del av vardagen leder det ofta till sociala problem. Nya konflikter kan uppstå och känslan av stress förvärras ytterligare. Stress kan få en person som har försökt kontrollera sitt drickande att återfalla i alkoholberoende.

Alkohol kan förstärka ångest och oro

Ångest är en normal känsla som brukar gå över av sig själv. Men ibland händer det att ångestkänslan sitter kvar. Eller så går den tillfälligt över men återkommer gång på gång. Alkohol lindrar ångest för stunden och gör att man känner sig mindre rädd och spänd i sällskap. Om ångesten håller i sig är det lätt hänt att man dricker mer alkohol. En fortsatt ökad alkoholkonsumtion kan utlösa panikattacker och förvärra ångesten i synnerhet hos kvinnor.

Lättare att somna efter alkohol, men sämre sömn

Sömnlöshet är ett mycket vanligt problem hos personer som missbrukar alkohol. Stress och ångestkänslor kan göra det svårt att somna. Man vaknar långt före morgonen och kan inte somna om. Om man är deprimerad blir sömnen dessutom splittrad. Man ligger vaken och vrider sig fram och tillbaka. Om man inte kan sova känner man sig inte utvilad nästa dag. En del människor använder alkohol som sömnmedel. Sömnlöshet kan på så sätt bidra till att man börja dricka mer alkohol. En skvätt alkohol före läggdags kan faktiskt göra det lättare att falla i sömn, men större mängder kan leda till att man vaknar mitt i natten och sedan ligger sömnlös. Man kan också ha problem att somna efter att ha druckit mycket alkohol. Det beror på att en intensiv REM-sömn lätt övergår i mardrömmar som får en att vakna.

Sjukdomar bakom alkoholmissbruk

En patient som lider av psykiska störningar kan ha flera sjukdomar samtidigt. Om patienten har affektivt syndrom eller ångestneuros finns alkoholmissbruk ofta med i bilden. Alkoholens negativa följdverkningar har en tendens att skyla över andra sjukdomssymtom. Det fördröjer identifieringen av andra sjukdomar och försvårar behandlingen. Först när patienten har blivit helt nykter kan man diagnostisera och bota de andra sjudomarna. Då kan man sätta in adekvat behandling mot till exempel depressionstillstånd eller panikångest.

Bild: Hero/Gorilla

Läs mer