Alkohol och depression – alkohol förvärrar symptomen på depression

Människor har alltid druckit i både glada och sorgliga sammanhang. Alkohol och i synnerhet alkoholmissbruk orsakar redan i sig till exempel depression och andra relaterade symptom såsom sömnlöshet. Alkohol är alltså inte ett läkemedel mot depression.

Depression kan vara en följd av tråkiga förändringar eller förluster i livet. Även om man slutar dricka efter rikligt och långvarigt bruk kan följden bli depression.

Alkohol döljer depressionssymptom

De vanligaste symptomen är till exempel avtagande intresse, förändrad aptit, sömnproblem, dålig koncentrationsförmåga och känslor av hopplöshet.

Depressionssymptomen när man slutar dricka efter rikligt och långvarigt bruk lindras inom några veckor. Symptom som beror på andra orsaker kan pågå i några veckor, månader eller rentav år. Dessutom kan det ibland förekomma andra psykiska problem, såsom ångest, rädsla eller panikattacker.

Alkoholberoende tenderar att dölja andra symptom på sjukdomar. Alkoholbruk kan skjuta upp identifieringen av andra sjukdomar och den relaterade vården. Till exempel kan man behandla personer som lider av depression på ett adekvat sätt först efter att alkoholbruket upphört.

Läs mer om alkoholrelaterade skador och sjukdomar.

Alkohol och depression förstärker varandra

Hos missbrukare av rusmedel, såsom alkohol, är depressionssymptom dubbelt vanligare än hos andra. Man kan försöka lindra depression och stress med alkohol. Samtidigt orsakar stor alkoholkonsumtion i sig depression och förvärrar symptomen. Ofta är en förutsättning för vård av alkoholism behandling av bakomliggande psykiska problem och depressionsorsaker.

Alkohol är inte ett medel mot sömnlöshet

Sömnlöshet är vanligt förekommande hos personer som lider av depression och missbrukare av alkohol. Det är dock inte bra att använda alkohol för att få tag på sömnen, eftersom det konstaterats att redan små doser alkohol minskar den sömn under vilken kroppen återhämtar sig. Läs mer om hur alkohol påverkar sömnen.

Källor:
Droglänken
Duodecim God medicinsk praxis