Att köra ett fordon redan efter en liten mängd alkohol utgör en risk

I Finland är gränsen för rattfylleri 0,5 promille, men med tanke på trafiksäkerheten är gränsen noll promille. Redan en liten mängd alkohol i blodet försämrar körförmågan och ökar risken för att föraren, passagerare eller andra som rör sig på vägarna ska råka ut för en olycka.

Redan i berusningstillstånd på under 0,5 promille avtar hämningarna och självförtroendet växer. Samtidigt avtar uppmärksamheten och bedömningsförmågan, och man blir allt klumpigare. Läs mer om berusningstillstånd.

Gränsen för roderfylleri är 1,0 promille. Men om båtförarens tillstånd inte möjliggör säker manövrering kan även berusningstillstånd på under en promille leda till straff. Läs varför det är säkrast att vara nykter på sjön.

Unga och oerfarna förare är en riskgrupp i trafiken

Statistiskt sett ökar i synnerhet unga förares olycksrisk redan med låg alkoholhalt i blodet, eftersom manövreringsförmågan inte är lika utvecklad som hos mer erfarna förare. År 2018 var över en tredjedel av dem som omkom eller skadades på grund av rattfylleri 15-24 år gamla.

Låt inte en berusad person hoppa bakom ratten

Om någon tänker ge sig ut i trafiken i berusat tillstånd ska du försöka övertala honom eller henne att låta bli eller förhindra det genom att beslagta nycklarna till bilen eller ett annat fordon. Om en berusad dock ger sig ut i trafiken är det rätt att meddela nödcentralen. Låt dig inte heller någonsin bli skjutsad av en berusad person.

Tips för säkert kvällsfirande

  • Om du dricker kör du inte.
  • Planera på förhand var du kommer att sova efter festen. Ta reda på kollektivtrafikens tidtabeller eller var den närmaste taxistolpen finns.
  • Även styrstångsfylleri är en riskfaktor i trafiken, eftersom trafikfylleri med motorlöst fordon, definieras som ett brott i lag, om en berusad cyklist äventyrar någon annans säkerhet. Läs mer.
  • Planera också hur du kommer att röra dig och tidsschemat för följande dag. En lång kväll kan påverka körskicket följande morgon.

Följ med körskicket också följande dag

En lång kväll kan påverka körskicket följande dag. Hur snabbt alkohol förbränns är en individuell egenskap som varierar relativt mycket från person till person. Enligt en allmän uppskattning förbränns 1 gram per timme per 10 kg kroppsvikt. Läs mer om hur alkohol förbränns och försvinner.

Även om alkoholen försvunnit från blodet kan även symptomen på baksmälla försämra körskicket. Om man är trött och har sovit dåligt är uppmärksamheten sämre, vilket ökar risken för olyckor.

Källa: Trafikskyddet

Artikelbild: Folio Images