Alkoholi ja masennus – alkoholi pahentaa masennusoireita

Ihmiset ovat juoneet aina niin iloon kuin suruun. Alkoholi ja etenkin sen liikakäyttö aiheuttaa kuitenkin itsessään jo esimerkiksi masentuneisuutta ja siihen liittyviä muita oireita, esimerkiksi unettomuutta. Alkoholi ei siis ole lääke masennusoireisiin.

Masennus voi olla seurausta yksinäisyyden kokemuksesta tai elämässä tapahtuvista ikävistä muutoksista tai menetyksistä. Myös alkoholin runsaan ja pitkäaikaisen käytön lopettaminen voi aiheuttaa masennusoireita.

Alkoholi peittää masennuksen oireita

Yleisimpiä oireita ovat esimerkiksi mielenkiinnon lasku, ruokahalun muuttuminen, uniongelmat, huono keskittymiskyky ja toivottomuuden tunne.

Alkoholin pitkäaikaisen ja runsaan käytön lopettamisesta aiheutuvat masennusoireet lievittyvät muutamassa viikossa käytön lopettamisen jälkeen. Muista syistä aiheutuvat oireet saattavat kestää muutamia viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia. Masennusoireiden lisäksi voi joskus samanaikaisesti esiintyä muitakin psyykkisiä oireita, kuten ahdistuneisuutta, pelkotiloja tai paniikkikohtauksia.

Alkoholiriippuvuudella on taipumus peittää alleen muiden sairauksien oireet. Alkoholinkäyttö voi aiheuttaa viiveen muiden sairauksien tunnistamisessa ja hidastaa hoitoon pääsyä. Usein vasta alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen on mahdollista hoitaa asianmukaisesti esimerkiksi masennuksesta kärsivää potilasta.

Lue lisää alkoholin haitoista ja alkoholisairauksista.

Liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttaa masennuksen oireita

Masennusta, kuten myös stressiä tai yksinäisyyttä, saatetaan yrittää helpottaa alkoholilla. Kuitenkin samaan aikaan liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttaa itsessään masennuksen oireita sekä pahentaa niitä. Usein alkoholiriippuvuuden hoidossa onkin edellytyksenä myös taustalla vaikuttavan psyykkisen ongelman ja masennusta aiheuttavan syyn hoito.

Alkoholi ei ole lääke unettomuuteen

Unettomuus on yleistä masennuksesta kärsivillä sekä alkoholin ongelmakäyttäjillä. Unta ei kuitenkaan kannata houkutella alkoholilla, sillä alkoholin on havaittu vähentävän palauttavan unen määrää jo pieninäkin annoksia. Lue lisää alkoholin vaikutuksista uneen.

Lähteet:
Duodecim Terveyskirjasto
Päihdelinkki

Artikkelin pääkuva: Folio Images