Alkoholdrycker kan orsaka allergiska reaktioner

Det är väldigt ovanligt med allergi mot alkohol som sådan. Men alkoholdrycker kan innehålla ämnen som orsakar allergi och överkänslighet. De vanligaste är svavelföreningar, histamin och färgämnen.

Med allergi menas en förstärkt eller förändrad reaktion i kroppens immunsystem på grund av exponering för ämnen som känns främmande för kroppen. Vanliga allergisymptom är exempelvis eksem, rodnad och svullnad på huden, astmaliknande symptom i luftvägarna, klåda i ögonen eller magbesvär.

Alkoholallergi

Det är väldigt ovanligt med allergi mot alkohol som sådan. Det vanligaste symptomet på alkoholallergi är plötsliga nässelutslag som sprids snabbt och kan till och med orsaka en akut överkänslighetsreaktion, det vill säga anafylaxi. Mängden alkohol som behövs för att utlösa en reaktion är vanligen 8–10 gram alkohol. En alkoholportion, det vill säga exempelvis en flaska öl eller 12 cl vin, är 11–14 gram ren alkohol.

Alkohol kan orsaka en akut överkänslighetsreaktion också genom en icke-allergisk mekanism, till exempelvis vid förkylning, om du löper dig svettig när du har baksmälla eller annars anstränger dig så att du svettas.

Plötslig rodnad av alkohol

Redan en liten mängd alkohol kan ge rodnad, en flush-reaktion, i ansiktet och på halsen som varar i några tiotal minuter. Den här reaktionen är dock inte tecken på allergi. Bidragande faktorer till flush-reaktion är menopaus, anlag för ansiktsros, en ärftlig och medfödd benägenhet för rodnad och stress inför sociala situationer.

Vinhuvudvärk

Personer som lätt får ont i huvudet, och framför allt allergiker, kan få en kraftig migränliknande huvudvärk av ett enda glas rödvin. Värken är ett symptom på så kallad rödvinshuvudvärk. Det är ett syndrom med en intensiv baksmälla där styrkan inte står i proportion till den mängd vin som konsumerats. Det finns inte mycket kunskap om syndromet, men det som misstänks orsaka huvudvärken är tanninerna och sulfiterna i vinet.

Många forskare anser att vinhuvudvärk ofta kan vara psykiskt betingad och bero på att personen någon gång har fått en häftig baksmälla av vin. När personen dricker vin av samma sort nästa gång behövs det inte mer än ett glas för att utlösa huvudvärk.

Celiaki och spannmålsallergi

Celiaki är en autoimmun sjukdom, där glutenet i vete, korn och råg orsakar en inflammation på tunntarmens slemhinnor och skadar tarmluddet. I spannmålsallergier orsakar vissa spannmål, i allmänhet vete, korn eller råg, allergiska symptom.

Även om en dryck är helt spannmåls- och glutenfri kan alkoholen i drycken irritera tarmens slemhinnor och där vara skadlig.

Exempel på glutenfria alkoholdrycker är vin och destillerade starka dryckera. Även största delen av cider- och long drink-dryckerna är glutenfria. Cider kan dock ibland innehålla kornmalt, och därför gäller det att läsa produktbeskrivningen.

Det finns två slags glutenfria ölsorter: öl som bryggts på naturligt glutenfria råvaror, såsom majs, och kornbaserade ölsorter där glutenet har tagits bort. Även om ölets huvudråvara är glutenfri behöver produkten inte vara det. Det gäller alltid att ta del av produktbeskrivningen. Glutenfritt öl kan även bryggas på korn. Då märks ölet ofta med ordet ”glutenfritt”. Öl får märkas som glutenfritt om det innehåller under 20 ppm gluten dvs. under 2 milligram per deciliter. Läs mer om glutenfritt öl.

Spannmålsallergier kan hänföra sig till proteinet i vilket sädesslag som helst, såsom korn, ris, majs eller durra. I många starka alkoholdrycker består råvaran av spannmål. I allmänhet försvinner proteinerna helt vid destilleringen, men det finns också helt spannmålsfria produkter, som baserar sig på till exempel potatis.

Andra ämnen som kan orsaka överkänslighet och allergi

Sulfiter dvs. svavelföreningar

I viner används svavelföreningar som konserveringsmedel, och syftet med dem är att förhindra oxidation. Svavelföreningar uppstår också naturligt i vin under jäsningsprocessen, vilket innebär att det inte finns helt sulfitfria viner. Vita viner innehåller mer svavelföreningar än röda, och mest svavelföreningar finns i söta viner. Läs mer om varför finns det sulfiter i vin.

I Alkos vinsortiment finns naturviner (natural wine) som tillverkats med bara en liten mängd eller inga svavelföreningar alls. Även naturviner innehåller sulfiter, eftersom de uppstår naturligt under jäsningsprocessen. Läs mer om naturviner.

Exempel på sulfitfria alkoholdrycker är destillerade drycker. 

Tanniner dvs. växtfenoler

Det finns tanniner i alla växter, men exempelvis vindruvors skal och frön innehåller en större mängd än andra växter i genomsnitt. En förklaring till vinhuvudvärk misstänks vara tanniner. Skal från röda vindruvor finns med i rödvinstillverkningen och de silas bort först efter jäsningen. I vitt vin silas druvskalen däremot bort redan före jäsningsprocessen.

Färgämnen

Färgämnen som tillsätts i drycker kan orsaka allergiska symptom och till och med en akut överkänslighetsreaktion. I alkoholdrycker som säljs inom EU används endast tillåtna färgämnen som anges med en E-kod. Färgämnen används exempelvis i likörer och bitter.

Biogena aminer

Den viktigaste biogena aminen är histamin. Den förekommer överallt i naturen, men också i röda och vita viner. Biogena aminer kan orsaka överkänslighetsreaktioner eller huvudvärk. Alkohol ökar effekten av aminerna eftersom den förhindrar den enzymverksamhet som ska bryta ned dem.

Utöver de ovan nämnda ämna kan allergi- och astmasymptom också orsakas av exempelvis jäst, kryddor och kinin. Läs mer i Alkos broschyr Tillsatsämnen och främmande ämnen i alkoholdrycker samt överkänslighet.

Källa: Allergi-, Hud- och Astmaförbundet

Artikelbild: Folio Images